logo

03 Mart 2016

VEFA…


Serbest Köşe
serbestkose@mucadele.com.tr

(AYFER ÇEZİK)

Eşim Mus­ta­fa ÇEZİK’e mek­tu­bum­dur.
Mus­ta­fa, 21 Şubat senin doğum günün ve 21 Şubat son­suz­lu­ğa gi­di­şi­nin 52’nci günü.
Bey Camii’nde oku­tu­lan Mev­lüt’te de gör­dük ki se­ven­le­rin, Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mesut Özak­can, Ön­ce­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Sayın İlhami Or­te­kin ve dost­la­rın bir kez daha seni anmak ve ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Musa İlhan Er­de­mir’i ebe­di­ye­te uğur­la­mak için tek­rar bi­ra­ra­ya gel­di­ler. Son­suz te­şek­kür­ler..
26 Şubat günü al­dı­ğım bir kut­la­ma ise beni hem se­vin­dir­di hem de hüz­nü­mü ar­tır­dı. Demek ki ismin hâlâ yer­yü­zün­de ve Aydın se­ma­la­rın­da do­la­şı­yor­du..
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di Baş­ka­nı Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu im­za­lı, AYBA ka­na­lıy­la sana gön­de­ri­len doğum günü kut­la­ma kartı beni bu mek­tu­bu yaz­ma­ya yön­len­dir­di. Duy­gu­la­rı­mı ka­mu­oyu ve okur­la­rı­mız­la pay­laş­mak is­te­dim..
Sa­nı­rım bir ka­rı­şık­lık olmuş diye dü­şün­düm..
Her ne kadar yoğun prog­ra­mı ne­de­niy­le ce­na­ze­si­ne biz­zat ka­tı­la­ma­sa da, “Sayın Baş­kan bizi onur­lan­dır­dı ga­li­ba” diye dü­şün­düm..
Emi­nim ha­yat­ta olsan se­vi­nir­din, ama ben se­vi­ne­me­dim..
Çünkü sen hep iyi­den, doğ­ru­dan, gü­zel­den yana oldun ve o yönde eleş­tir­din. Kim­se­ye ey­yam­cı­lık yap­ma­dın, eğil­me­din, bü­kül­me­din, hep iyi yönde eleş­tir­din..
Ken­din için bir şey is­te­me­din..
Hep Aydın’ın kal­kın­ma­sı ve hal­kı­mı­zın iyi­li­ği için ça­ba­la­dın. “Aydın’ın kal­kın­ma­sı için bir çivi ça­ka­nı al­kış­la­rım” dedin..
Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ni ve Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ni (bugün 27.​nci ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü) yok­luk­lar için­de sı­fır­dan var eder­ken, ku­rum­sal kim­lik ka­zan­dı­rır­ken, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eder­ken hep ken­din­den ödün ver­din ama mes­le­ği­nin il­ke­le­rin­den ödün ver­me­din..
Biz hep ailecek hep ya­nın­da olduk, ol­ma­ya gay­ret ettik..
Ben ina­nı­yo­rum ki ya­pı­lan her güzel işte, Aydın ve Ay­dın­lı­lar’ın iyi­li­ği, kal­kın­ma­sı için ya­pı­lan her ya­tı­rım için sen ebe­diy­yen Aydın ve Tür­ki­ye se­ma­la­rın­dan biz­le­ri iz­le­ye­cek­sin..
Hu­zur­la gü­lüm­se­yip gök­yü­zün­den AK GÜ­VERCİN KA­NAT­LA­RIY­LA o gü­zel­lik­le­ri al­kış­la­ya­cak­sın..
Kim­se­ye küs­me­din da­rıl­ma­dın..
Sen sana karşı ya­pı­lan­la­rı hep af­fet­tin..
“Aydın için, in­san­lık için” dedin af­fet­tin, si­ne­ye çek­tin..
Sen çok ko­ca­man yü­rek­li bir in­san­dın..
Ne yazık ki yü­re­ğin­den vu­rul­dun..
Çünkü sen çok VEFA‘lı bir dost’tun..
Son­su­za kadar bi­zim­le ve dost­la­rın­la ka­la­cak­sın..
Eşin Ayfer
1 Mart 2016 Salı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  SU...

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • SU…

  22 Ağustos 2017 Yazarlar

  Su denildiğinde ilk akla gelen öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan sıvı olarak nitelendirildiği gibi en küçük canlıdan, en büyüğe kadar tüm canlıların biyolojik yaşamlarını ve faaliyetlerini sağlayan bir sıvı olmakla beraber su hayattır. AYŞE EFE, HAYVANLAR İÇİN KÖYÜNE SU İSTİYOR Aydın’ın renkli simalarından olan ve Efeler ilçesi Anbarcık köyünde yaşayan Ayşe Efe, kentlere göç nedeniyle köylerde sadece yaşlıların kaldığını belirtti. Aydın ilinin büyükşehir kapsamına alınmasıyla köylerin mahallelere dönüştüğünü ifade ede...
 • ETKİSEL İNSAN TEPKİSEL İNSAN

  21 Ağustos 2017 Yazarlar

  Değerli Mücadele Okurları bir önceki yazımda "Özfarkındalık Bilincine Erişmiş Özsaygısı Yüksek Bireyler Olabilmek: Özbenlik - Özfarkındalık ve Özsaygı Denklemi"den sizlere bahsetmiştim. Ve bir sonraki yazımda da bu yazının devamı niteliği taşıyan Etkisel ve Tepkisel insan kavramından bahsetmek istiyorum. Bahsetmeden önce sizlere basit bir soru sorarak başlamak istiyorum yazıma. İnsanlık tarihi boyunca hayatımızın en önemli parçası olmuş şey nedir sizce? Cevapları duyar gibiyim: İcatlar! Su! Yemek! Birçok şekilde uzatabiliriz ak...
 • ORTANCA…

  21 Ağustos 2017 Yazarlar

  Ortanca, bir çiçek türü olup çeşitli renklerde açan çok çiçekli geniş yapraklı bir bahçe bitkisidir. Ortanca, uygun sıcaklıklarda yaz başından itibaren çiçek vermeye başlamasına rağmen ülkemizde genellikle çiçek açması haziran sonunu bulabilir. Ortanca, sıcak sevmesine rağmen direk güneş ışığı gören yerler yerine yarı gölge veya gölge alanlarda daha iyi büyüyecektir. Ortanca, yansıyan güneş ışığından da yeteri kadar faydalanabilen bir bitkidir. İlkbahar ve yaz sonlarında potasyum içeren bitki besinleri verilerek ortancanın yaz sıc...
 • SUSAR KADIN ÜNZİLE

  19 Ağustos 2017 Yazarlar

  “Aysel Gürel'e bu sözleri yazdıran Ünzile'nin hikayesi Aysel Gürel'in Anadolu turnesinde mola verdiği bir köyde başlar, bu köyde Gürel, Ünzile ile karşılaşır. Biraz sohbet ettikten sonra Ünzile'nin hayatını dinler. Ünzile çok ufak yaşta evlendirilmiştir. Evleneceği kişiyi görücüler seçmiş, birkaç koyun karşılığı isteyen kişiye ufak yaşta teslim edilmiştir. Ufak yaşta gördüğü baskıdan dolayı artık kendine çizilmiş kadere razı gelmiştir. Olaylara ses çıkartamamaktadır. Gördüğü baskı ve yaşam biçimi onu dünyanın sadece kötü olduğuna inandırmıştır....