YAŞADIKÇA-GÖRDÜKÇE
Beyhan ERDOĞAN

OSETYA

[ 12 Eylül 2008 Cuma ]
YazdırYazdır Get a PDF version of this webpagePDF

Kafkas Dağlarının zirveye yakın bölgelerinde yaşayan genel olarak kökleri İskitlere kadar dayanan, Oset, Osetin Digor, Kudar, Alan, Yas, Oss vb. gibi değişik isimlerle anılan bu topluluk Güney Osetya, Kuzey Osetya diye ikiye ayrılır.
Güney Osetya´nın başkenti Şinvalidir. 3.190 km2 toprak sahibi olup Gürcistana bağlıdır. Aydın Nüfusunun yarısı kadar bir nüfusu vardır ve tam bağımsız olmak için Gürcülerle sürekli çatışma içerisindedir.Amaçları her ne kadar Rusları Gürcülere karşı tercih etselerde Kuzey Osefya ile birleşip bağımsız bir devlet kurmaktadır.
Kafkasyanın en güzel şehirlerinden bir olan Vladikafkas başkentli Kuzey Osetya-Alan Cumhuriyeti ise Rusya ya bağlı özerk bir cumhuriyettir. Yediyüzbin civarında bir nüfusu ve sekizbin kilometre kare civarında toprağı vardır.
Osetyada Rusların etkisiyle Ortodoks Hıristiyanlık, Çerkezlerin etkisiyle de Müslümanlık ön plandadır. Göçler nedeniyle de Müslümanların sayısı çok azalmıştır.Osetya adını dünya ve Türk halkı 1 Eylül 2004 tarihinde acı bir olayla tanımıştır.Çeçenistan´ın Rusya´dan tam bağımsızlığını isteyenler Kuzey Osetya´nın Beslan kasabasındaki bir okulu işgal edip öğrenci , öğretmen ile velileri rehin almış Rusya ile pazarlığı girişmişti.Ama Rusya pazarlığı reddederek rehineleri kurtarma operasyonuna girişmiş, ancak büyük bir beceriksizlik örneği göstererek 186 çocuğun, 158 sivilin ölümüne 700 den fazla insanında yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olmuştu..
Osetya ile Abkazya ile Türkiye olarak tarihi bağlarımız var mıdır? Vardır. Bağımsız devlet olmalarını ister miyiz? Elbet esteriz Çünkü bu savaşın ilk kıvırcımlarını Kutsal topraklarda geçirmek için ülkeyi terk etmesi üzerine Kafkasya´dan 1853 yıllarında başlayan ve yıllarca süren göç dalgaları Osmanlı topraklarına akmaya başladı.Abkazya’dan Osetya ve Kabardeyden Çeçenistan´dan, Kara çay-Çerkez bölgelerinden binlerce insan atlarıyla, hayvanlarıyla taşıyabildiği eşyalarıyla yaya olarak Anadolu ya göçe başladı..Anadoluyu yurt edinmek isteyen bu insanlar Kars, Erzurum, Muş, Sivas, Tokat, Bitlis, Yozgat, Sarıkamış yörelerine yerleştiler ve zamanla Türkiye´nin her tarafına yayıldılar Bugün hala Anadolu´nun çeşitli yörelerinde örf ve adetleriyle yaşayan Osetler vardır.
Rusya Osetleri tutar mı? Tutar..Onları destekler ve kışkırtır mı? Evet.. Zatensiyasi olarak olmazsa da fiilen ayrı bir halk ayrı bir devlet yapısına sahip bilir mi? Olabilir..Bakınız Kuzey ve Güney osetya´nın komşuları olan sözde cumhuriyetlere Çeçenistan Cumhuriyeti İnguş Cumhuriyeti, Kabardin-Balkar Cumuhuriyeti , Karaçay Çerkes Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Abkazya Cumhuriyeti hepsinin ortak özelliği Müslüman çoğunluğun olması o zaman Rusya´nın bu iki küçük Ordodoks Hıristiyan ülkeye ne kadar çok değer verdiğini anlarsınız.Gürcistan bu gerçeği göremedi.Osetya´nın başkenti Şinveli´ye asker çıkarması, İşgale kalkması ona çok pahalıya mal oldu..
Rus güçleri tanklarıyla, uçaklarıyla öyle bir sert çıkış yaptı ki artık Gürcistan´a bağlı bir Güney Osetya yok Gürcü askerlerin yerini Rus askerleri almıştır.
Gürcü lider Saakasvili ve hükümeti çok yanlış bir karar olarak işgalin bedelini Osetyayı kaybederek ödemiştir.
1974 yılından beri Kıbrıs ile uğraşan Türkiye ye haklı davasında bugüne kadar Pakistan dan başka hiçbir ülke destek vermezken, Rusya hiç kimseye danışmadan, görüşmeden ve de kimseden çekinmeden Osetya´yı hemen devlet olarak kabul etmiştir.
Zaten diliyle, ırkıyla yıllardır Gürcülerden resmen olmasa da fiilen ayrı olan bu devlet tüm dünyaya şimdiden hayırlı olsun diyorum.

[Bu sayfa 1540 kez görüntülendi.]

Beyhan ERDOĞAN TARAFINDAN YAZILMIŞ DİĞER KÖŞE YAZILARI