HUKUKÇU GÖZÜYLE
Erol ERTUĞRUL

Ulusal Bayramlarımız Baskı Altında …

[ 23 Ekim 2012 Salı ]
YazdırYazdır Get a PDF version of this webpagePDF

2 Kasım 2003 gününden bu yana ulusal bayramlarımız askıya alınmaya çalışılıyor . Kurtuluş Savaşımız , Cumhuriyet , Cumhuriyeti kuran kuşaklar , Ulusal Bayramlarımız unutturulmak isteniliyor . Kurtuluş Savaşımız sürerken , Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra gerçekleşen ayaklanmalar masum gibi gösteriliyor . Bu ayaklanmaları bastıran kuşaklar , Cumhuriyetin kurucuları tartışmaya açılıyor , eleştiriliyor . 2 Kasım 2003 gününden bu yanaÜlkemizi yönetmeye başlayan kadroların Cumhuriyeti kuran kuşaklarla , Cumhuriyetin aydınlık yüzü ile lâik yapısı ile sorunları var . Bu düşüncelerini her fırsatta dile getirdiler , getiriyorlar .
Ülkemizi yöneten kadrolar , elde ettikleri Meclis çoğunluğu ile , çıkardıkları yasalarla tüm kurumları ele geçirdiler . Üniversiteleri susturdular . Üniversite yöneticilerini kendilerine yakın kişilerden oluşturdular . Bilimsel kurumları bile yandaşlaştırdılar . TSK nin en değerli komutanlarını , darbe yapacaklardı diyerek cezaevlerine tıktılar . Böylece terörü azdırdılar . Cumhuriyetin Ordusunu etkisizleştirdiler . Bunu yasa çıkararak kendilerine bağladıkları ve hem bağımsızlığını ve hem de tarafsızlığını yok ettikleri yargı yolu ile yaptılar. HSYK nu , Anayasa Mahkemesini , Yargıtay'ı , Danıştay'ıyandaşlaştırdılar. Günümüzde artık yargıya güven kalmadı . Cezaevleri , karşı görüş taşıyan , vatansever , onur madalyalı generaller , Kemalist aydınlar , gazetecilerle dolduruldu . Tam bir korku yönetimi oluşturuldu. Uzun tutukluluk süreleri cezaevlerinde tutsak edilen aydınlara , Mustafa Kemâl'in askerlerine ve onların dışarıda bulunan yakınlarına acılar yaşatıyor . Biten davalarda evrensel ve ulusal hukuk kurallarının yok sayıldığı kararlarla vatanseverlere yaşam boyu hapis cezaları veriliyor. Bu uygulamalar yönetimin kurdurduğu özel yetkili mahkemeler eli ile yapılıyor .Anayasalar ya bir kurucu meclis ya da bir danışma meclisi tarafından yapılır. TBMM'nin yeni bir Anayasa yapmak yetkisi yoktur . Anayasayı değiştirmek yetkisi vardır . AKP seçimlerde aldığı oy çoğunluğuna dayanarak yeni bir Anayasa yapmak istiyor . Görülen bu Anayasa'nın bölücü ve gerici bir Anayasa olacağıdır . Ulusumuz böyle bir Anayasaya onay vermeyecektir .
Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yolsuzluklar yapıldı , yapılıyor . Yüz yılın en büyük soygunu denilen ve Alman yargısı tarafından ucunun AKP ye uzandığı söylenen “ Deniz Feneri “ davası kapatılmak isteniliyor . Bu davayı sürdürmek isteyen savcılar yargılanıp cezalandırılıyor . AKP 200 milyar olarak aldığı dış borcu 700 milyar dolara çıkardı . Özelleştirmelerle Cumhuriyetten armağan ekonomik kaynaklarımız özelleştirme adı altında yerli ve yabancı ana paraya peşkeş çekildi . Elde edilen 30 milyar dolar ne oldu bilinmiyor . Örtülü ödenekler , devlet ihaleleri yandaşlara çalıştı , çalışıyor . Bunlar halkımızdan gizlendi , gizleniyor .
Bir başkasının bilimsel yayınını kendi yayını imiş gibi sunan , yaptığı bu bilimsel aşırma nedeni ile öğretim üyeliğinden çıkarılan , İslâmcıdüşünceleri ile bilinen bir kişiyi Milli Eğitim Bakanı yaptılar . Ulusal Eğitimin başına getirilen Ömer Efendi ilk iş olarak, milli eğitim'in amaçları arasından “Atatürkçü Düşünce “ doğrultusunda kuşaklar yetiştirmek ilkesini çıkardı . Bir genelgeyle ve kargaları bile güldürecek uydurma gerekçelerle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini Ankara dışında ki illerde yasakladı . Buna tepki olarak TGB'nin girişimleri ile Türk Gençliği iki yüz elli bin kişi ile bu bayramı çok görkemli bir biçimde İstanbul'da kutladı . 4 + 4 + 4 adını verdikleri gerici bir eğitim sistemi ile gelecek kuşakları dinci ve kinci yetiştirmenin yollarını döşediler . Ana – babaların karşı çıkışlarına karşın ilköğretim okullarını imam hatip okulu yapmaya başladılar . 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Arap ülkelerinde bile olmayan “ Kutlu Doğum Haftası“ adlı bir dizi tören'in gölgesinde bırakıldı . Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız , Başbakan Tayip Bey'in bir genelgesi ile kutlanamadı .
30 Ağustos Zafer Bayramımız , Cumhuriyetin Ordusunun etkisizleştirilmiş olması sonucunda askerin yaptığı bir etkinlik olmaktan çıkarıldı .Cumhurbaşkanının kutlayacağı bir tören durumuna getirildi . Cumhurbaşkanı Bay Gül'ün kulak ağrısı gerekçe gösterilerek bu yıl 30 Ağustos törenleri yapılmadı . Türkiye'nin her yerinde , yönetimin yapmadığı , yapmak istemediği ulusal bayramlarımız halkımız tarafından görkemli törenlerle kutlandı .
Büyük Atatürk'ün “ Gençliğe Söylevi “ yönetim tarafından yok sayılmak istenildi . Ulusal Bayram günlerinde anıtlara çelenk konulması , bayrak asılması genelgelerle yasaklandı . Halkımız bu yasaklara da uymadı . Atatürk Anıtlarına çelenkler konuldu , bayraklar asıldı . Yönetimin yapmak istemediği Ulusal Bayramlarımıza halkımız sahip çıktı. Bu bayramlar eskiden olduğundan daha görkemli kutlanmaya başlanıldı.
23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramımız TBMM'nin kurulduğu günün bayramıdır . Dünyada ki tek çocuk bayramı olan bu bayram tüm dünya çocuklarına örnek bir bayramdır , her yıl coşkuyla kutlanır . 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız , Büyük Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızıbaşlatmak üzere Samsun'a çıktığı günün bayramıdır . Halkımız ve Türk Gençliği bu bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlar . 30 Ağustos Kurtuluş Savaşımızın büyük utku ile sonuçlandığı gün'ün bayramıdır . Ulusumuzun ve Ordumuzun bayramıdır . Her yıl coşku ve onurla kutlanır .
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , Cumhuriyetimizin kurulduğu günün bayramıdır . Bu bayram Türk Ulusunun en büyük bayramıdır .Cumhuriyet Bayramımız her yıl olduğu gibi bu yıl da her ilimizde , ilçelerde halkımızın katılımı ile görkemli törenlerle, yürüyüşlerle kutlanacaktır . Gençlerimiz ve halkımız bayraklarını alarak büyük kalabalıklarla bu bayrama katılacaklardır . Siyasal partiler , seçimlerde aldıkları oylarla belirli bir süre için ülkeyi yönetmek görevini alırlar . Hiçbir siyasal partinin aldığı oylarla ülkenin yönetim biçimini değiştirmek görev ve yetkisi yoktur . Böyle bir eyleme girişmek , böyle bir eylemi gerçekleştirmek ulusa ve vatana hayınlıktır . AKP seçimlerde aldığı oylarla , güzel Yurdumuzun yönetim biçimini değiştirmeye ve bir karşı devrimi gerçekleştirmeye çalışıyor . Cumhuriyet , Cumhuriyeti kuran kuşaklar , Aydınlanma Devrimi yok edilerek bir karşı devrim gerçekleştirilmek isteniliyor .Ulusal Bayramlarımız unutturulmak isteniliyor . Her yönetim geçicidir . Bu yönetim de geldiği gibi gidecektir . Türk Ulusu ve Ulusal Bayramlarımızsonsuza kadar yaşayacaktır . Hiçbir güç Ulusumuza ulusal bayramlarımızı unutturamaz . En büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramımız ve Kurban Bayramınız kutlu olsun.

[Bu sayfa 1905 kez görüntülendi.]