logo

29 Ocak 2007

SÖKE’DE SERTİFİKALI OPERATÖRLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

Söke Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Mer kezi müdürlüğü üretici kur larına devam ediyor. Söke Ovası’nda sayısı giderek artan pamuk toplama maki neleri için açılan operatörlük kurslarına olan ilgide her geçen gün artıyor.
2007 yılı içinde pamuk toplama makinesi kursları yanında biçerdöver opera törlüğü, sulama konuları hak kında da kursların açılacağı bildirildi. Merkezde 15 Ocak tarihinde başlayıp, önceki gün sona eren sona eren pamuk toplama makine si operatörlük kursunda 32 üretici kursiyer yer aldı. 2007 yılı kurs takvimine göre 29 Ocak-09 Şubat tarih leri arasında biçerdöver opera törlük kursu, 12-23 Şu bat pamuk toplama makinesi operatörlük kursu, 26 Şubat-09 Mart biçerdöver ope ratörlük kursu ve 12-23 Mart tarihleri arasında ise pamuk toplama makinesi opera törlük kursu açılacak. Söke Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürü Nizamettin Opanoğlu; üretici eğitim kurslarının belirlenen alanlarda devam edeceğini ancak talep olması halinde tarımsal her konuda kursların açılabileceğini söyledi. Opanoğlu, “Merke zimiz bilimsel tarım anla mında üreticilerimizin ya nında. Üreticilerimiz kurs ların yanında tarımsal konu larda bizden destek de isteye bilirler. Biz üreticile rimizin hizmetindeyiz” dedi.
(İHA)

Share