logo

12 Şubat 2007

SAĞLIK FATURALARINA SIKI ÖNLEM

Yetkili hastanelerden alınan (muhtaç, güçsüz ve kimsesiz maaşı almak isteyenlere verilen) sağlık kurulu raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilecek üç uzman hekimden oluşan sağlık kurulunca karara bağlanacak.

İhtiyaç halinde, Sosyal Güvenlek Kurumu Başkanlığı tarafından birden fazla sağlık kurulu oluşturulabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, satın aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin belgelerin incelenmesinde kurum dışından görevlendirilecek personele verilecek ücretin oranı artırılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili kanunun yürürlüğünün ertelendiği için Kurumun hizmetlerinin aksamaması için bu düzenleme önergelerle tasarıya eklendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısıyla bazı yeni hükümler getiriliyor. Önümüzdeki gülerde TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak düzenlemeye göre yetkili hastanelerden alınan (muhtaç, güçsüz ve kimsesiz maaşı almak isteyenlere verilen) sağlık kurulu raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilecek üç uzman hekimden oluşan sağlık kurulunca karara bağlanacak. İhtiyaç halinde, Sosyal Güvenlek Kurumu Başkanlığı tarafından birden fazla sağlık kurulu oluşturulabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, satın aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin belgelerin incelenmesinde kurum dışından görevlendirilecek personele verilecek ücretin oranı artırılabilecek. Aynı düzenleme çerçevesinde fatura inceleme ve kontrolünde örnekleme yöntemine gidilecek. Örnekleme yöntemi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık ocakları, hastaneler, devlet üniversite hastaneleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin sağlık kurumu ve eczaneleri kapsayacak. Faturaların incelenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu dışından doktorlar da görevlendirilebilecek. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunun temin edeceği sağlık hizmetlerinin bedelleri, elektronik ortamda faturalandırılarak dayanağı belgelerle birlikte Kuruma gönderilebilecek. Sağlık Bakanlığı’na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarından alınan hizmetler, sözleşmede belirtilen tutarları geçemeyecek ve bu hizmetler için ayrıca fatura istenmeyecek.
(İHA)

Share