logo

27 Ocak 2007

TÜSİAD-BAHÇELİ RESTLEŞMESİ SÜRÜYOR!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD’ ın, Türkiye’nin önde gelen iş adamlarının bir çatı kuru luşu olduğunu belirterek, ”Türkiye’nin içinden geç mekte olduğu bugünkü hassas süreçte, Türki ye’nin milli birliğini zede leyecek girişimlerin doğu racağı sonuçları ve bölü cülüğün amaçlarına hiz met edecek hareketlerin hangi dinamikleri harekete geçireceğini, ilk önce kendileri bilmek ve takdir et mek durumundadır” dedi.
Bahçeli, eski TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı’nın TÜSİAD 37. Genel Kuru lu’nda yaptığı konuşmada, kendisinin ”TÜSİAD’ın PKK’nın siyasi projelerine sahip lenmesi” konusundaki dünkü açıklaması ile ilgili beyanlarda bulunduğunu ifade etti. Bahçeli, Anayasa’nın 3. ve 42. maddelerinin, Türkçe’den başka dillerin eğitim ve öğ retim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamayacağı ve öğ retilemeyeceğine” amir olduğunu belirterek, ”Kürtçe’nin Türk eğitim sistemine bir şekilde girmesi, PKK’nın siyasi projesinin öncelikli hedefidir. TÜSİAD’ın Türkçe dı şındaki anadillerin seçimlik ders olması önerisi, PKK’nın siyasi platformu ve stra tejisiyle bire bir örtüşmektedir” dedi.
PKK’nın siyasallaşma stratejisinin diğer bir öncelikli hedefinin de ırk temelinde azınlık yaratma amacıyla siyaset yapılmasının önünün açılması ve Türkçe dışındaki dillerin de siyasi propaganda dili olarak kullanılması olduğunu ifade eden Bahçeli, etnik temelde ayrılıkçı siyaset yapılmasının meşru hale getirilmesini isteyen PKK’nın bu stratejisi ile TÜSİAD’ın son önerisinin de bire bir örtüştüğünü savundu.Bahçeli, ”Bu durum karşısında, TÜSİAD’ın son önerilerinin, PKK’nın siyasi zemin ka zanma çabalarına destek olmak ve siyasi gündemini sahiplenmek dışında nasıl değerlendirilmesi gerektiğini TÜSİAD Başkanı açıklamak durumundadır” dedi.
(İHA)

Share