logo

01 Eylül 2007

TBMM’deki milletvekili sayısı 548’e düştü

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte TBMM’deki sandalye sayısı 548’e düştü.
MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Özönder de, 27 Temmuz sabahı, mazbatasını almak üzere İstanbul’a gitmek için Esenboğa Havaalanı’na gelirken bir trafik kazası ge çirmiş ve hayatını kaybet mişti.
Gül’ün 11. Cumhurbaş kanı seçilmesiyle milletve kili sıfatı da düşmüş oldu. Böylece TBMM’deki millet vekili sayısı da 548’e düştü. Anayasa’nın 101. madde sinin son fıkrasında, Cum hurbaşkanı seçilenin, varsa partisiyle ilişiğinin kesile ceği ve TBMM üyeliği sona ereceği hükmü yer alıyor. Bu hüküm nedeniyle Gül’ün milletvekilliği kendiliğinden düşmüş oldu.
Bilindiği gibi MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Özönder, 27 Temmuz sabahı, mazbatasını almak üzere İstanbul’a gitmek için Esenboğa Havaalanı’na gelirken bir trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Share