logo

26 Ocak 2007

“TALEBİME RAĞMEN KORUMA VERİLMİYOR!”

Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, ”İstan bul’da koruma talebime rağmen bana koruma verilmiyor, bu önemli değil. İçişleri Bakanını göreve çağırıyorum; kimlere koruma veriyorsunuz, bir anlatın” dedi.
Mumcu, partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in vefatı do layısıyla ailesine ve Türk milletine baş sağlığı dilediğinde bulu narak ”Allah, milletine ve memleketine hizmet etmenin müka fatını kendisine cennet olarak versin” diye konuştu.
Geçen hafta tüm Türkiye’yi sarsan Hrant Dink cinaye tinde, eşi Rakel Dink ve Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II’ye, açıklamaları ve tutumlarından dolayı te şekkür eden Mumcu, Hrant Dink’in gerçek bir vatan sever olduğundan kimsenin kuşku duymaması gerekti ğini vurguladı. Mumcu, ”Birileri ‘Masum güvercinlere bile saldıran bir Türk milleti’ profili çizmeye çalışıyor. Bu, milletin kabahati değildir, bu, bizim hoşgörü süzlüğümüzle alakalı bir şey değildir. Bu, bir oyundur, tezgahtır” dedi.
Erkan Mumcu, Hrant Dink cinayeti ile ilgili Batı basınında yansıyan ”1 milyon 500 bin 1’inci kurban” başlıklarına da dikkati çekti. Mumcu, şunları kaydetti:
”Bu sayede topyekun bir bağnaz Türkler, bağnaz Türkiye imajı yaratılmaya çalışılıyordu. Bu imajın altında ezilmesi beklenen bir ulus vardı. He deflenen şey buydu. Birtakım kalemler de devreye girdi. Doğrudan doğruya olayı, katilleri niyetleri, arkasındaki olası provokatif yapıları göz ardı ede rek ‘bu, Türk milletine ait bir zihniyet sorunu, Türk milletine ait zihniyet hastalığı’ gibi sunulması cihe tine gittiler, ayıp ettiler. Halbuki tüm millet, gerçek ten bir kardeşini ve evladını kaybetmenin acısı ile yandı.”
Metropol şehirlerin beceriksizlikle yönetildiğini ileri süren Mumcu, ”İstanbul’a bir bakın; Hrant Dink’i koruyamadılar, ‘koruma istemedi’ dediler. İstanbul’da kimleri koruyorsunuz bir anlatın. İçişleri Bakanını gö reve çağırıyorum. İstanbul’da talebime rağmen bana koruma verilmiyor, bu önemli değil. Beni kahreden, kimlerin korunduğu. Korumayı Başbakanın yakınları na, eşe, dosta veriyorlar, hırsıza koruma veriyorlar” di ye konuştu.
Seçim barajının, partilere değil, seçmenlere uygu landığını ifade eden Mumcu, bu sorunu aşmak için her kesi, Türkiye’nin gücüne, değerlerine ve kapasitesine inanmaya davet etti.
Mumcu, güncel konulara ilişkin konuşmalar yapıl dığını ve bu konuşmaların sözden öteye gitmediğini belirterek, ”Bir müddet sessizlik orucu tutmak istiyo rum” dedi.
(Derleme)

Share