logo

25 Ocak 2007

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ’DAN YÖK’E ÇAĞRI!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye’deki işsiz genç lerin sağlık çalışanı olarak yetiştirilmesi, yabancı dil öğ retilmesi halinde, Körfez ülkelerinde on binlerce gence iş bulunabileceğini söyledi. Akdağ, ”Bu işi YÖK yapa cak. YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’i, konuyla ilgili gö rüşmek üzere yemeğe davet ettim. Umarım gelir ve görüşürüz” dedi. Göreve geldiklerinden bu yana Türki ye genelindeki uzman ve pratisyen hekim dağılımında düzeltme sağladı klarını grafiklerle anlatan Akdağ, ”Her kes torpil bularak işlerini halletmeye çalışıyordu. Bu nun öyle olma dığını herkes öğrendi” diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının artık iş bulamama sıkıntısı ol madığını belirten Akdağ, bazı personel arasında çalıştığı yeri beğenmeme sıkıntısı olabileceğini kaydetti.Türkiye genelinde 100 bin hekim bulunduğunu, ancak 100 bin hekime daha ihtiyaç olduğunu söyleyen Akdağ, Türki ye’deki işsiz gençlerin hekim, hemşire, sağlık çalışanı olarak yetiştirilmesi ve yabancı dil öğretilmesi halinde, Körfez ülkelerindeki ihtiyaç gereği, on binlerce gence iş bulunabileceğini belirtti.
”Bu işi YÖK yapacak” diyen Akdağ, YÖK Baş kanı Erdoğan Teziç ve Tıp Konseyi Başkanı ile konuyu görüştüklerini bildirdi. YÖK Başkanı Teziç’i, konuyla ilgili görüşmek üzere yemeğe davet ettiğini söyleyen Ak dağ, ”Umarım gelir ve görüşürüz” dedi.
(İHA)

Share