logo

22 Şubat 2007

‘MORTGAGE EN BÜYÜK REFORMLARDAN BİRİ!”

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ‘mortgage’ tasarısının Türk mali sisteminin en büyük reformlarından biri olduğunu söyledi.

Devlet Bakanı Şener, TBMM’de görüşülmeye başlanan Mortgage (Ucuz konut-Tutsat) tasarısının geneli ile ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplandırırken, “Bu tasarı, Türk mali sisteminin en büyük reformlarından biridir. Herhangi bir yasal düzenlemeden öte, konut edinmeyle bağlantılı bir kredilendirme mekanizmasının devreye sokulmasından öte, doğrudan doğruya Türk mali sisteminin derinden etkileyecek bir büyük reforma bu tasarı kanunlaştığı takdirde imza atmış olacağız” diye konuştu.

Bu yasanın hiçbir hükümet döneminde Meclis’e gelmediğini belirten Bakan Şener, “Ekonomik iklimin müsait olması lazımdı. Buna bağlı olarak bazı mekanizmaların geliştirilmiş olması gerekirdi. Bu koşullar yerine gelmediği için, ülkede uygun atmosfer ortaya çıkmadığı için daha önceki hükümetler döneminde mortgage sisteminin yürürlüğe girmesi, yasalaşması mümkün olmamıştır” ifadelerini kullandı.

İstikrar programları neticesinde sürdürülebilir bir büyüme oranına ulaşıldığını, enflasyonun 3 yıldır tek haneli rakamlara indiğini, bankacılık sektöründe ve finans piyasalarında çok olumlu gelişmelerin ortaya çıktığını, bunun için de bu yasanın gündeme getirildiğini belirten Bakan Şener, “Yasalaştığı takdirde vatandaşlarımızın mortgage sistemi çerçevesinde konut kredileri almaları imkan dahiline girecektir. Ancak bu düzenlemeyi sadece konut edindirmede bir kolaylık olarak değerlendirmek, bunun dışındaki etkilerini yok saymak bu yasayla ne yaptığınızın anlaşılmasını engellemek demektir” diye konuştu.

Bakan Şener, bu yasayla birlikte herkesin ev sahibi olabileceğini ancak bunun bazı kuralları olacağını ifade etti.

“Bu yürürlüğe girdiği takdirde konut edinmek isteyen vatandaşlarımız ev sahibi olacaklardır” diyen Bakan Şener, “Konut edinmeyle ilgili kendi mali güçlerini aşan bir finansman gücüne sahip olacaklardır. Mekanizma gayet sadedir. Bugünkü konut sistemine benzeyen şekilde sabittir. Sahip olacakları konutu görecekler, eski ve yeni olması konusunda konutun farkı yoktur, beğeneceklerdir ve fiyatını belirleyeceklerdir, bunu satın alabilmek için belli bir miktar peşin ödeyeceklerdir, kalan kısmını da bankadan kredi olarak temin edeceklerdir. Hiç parası olmayan, tamamını bankadan alamayacaktır. Bu kanunla belirlenmemiştir. 100 bin YTL değerindeki bir konutu edinmek istiyorsa, örneğin yüzde 25’i tutarında bir tutar kendisi tarafından karşılanacaktır. Kalan tutar 75-80 YTL tutarında. Gidecektir, herhangi bir banka veya finans kuruluşundan bu konutu peşin fiyatına alacaktır, içine girip yerleşecektir. Otururken de almış olduğu krediyi taksitler halinde ödeyeceklerdir. Burada önemli olan nokta şudur. İlk bakışta mekanizma, şu andaki konut kredilerinden farklı görünmüyor” dedi.
(İHA)

Share