logo

09 Ağustos 2007

Meclis başkanvekilliğinde AKP, CHP ve MHP yer alacak

Meclis Başkanvekilliği AKP, CHP ve MHP arasında paylaşılıyor. DTP’ye ise Meclis başkanvekilli düşmedi.
Dört başkanvekilliği Meclis’te partilerin sandalye sayısına göre en yüksek olandan başlayarak sırayla dağıtılıyor. TBMM İçtüzüğü’nün 11. maddesine göre, salt çoğunluğu olan siyasi partiye 2 başkanvekilliği, ve sonrasında gelen siyasi partilere ise kalan 2 başkanvekilliği paylaştırılıyor.
Bu durumda 276’dan fazla sandalyeye sahip AKP’ye 2, CHP ve MHP’ye ise birer başkanvekilliği düşüyor. DTP ise başkanvekilliği alamıyor.
Mecli’te grubu bulunan partilerde de grup başkanvekilleri de belirlendi. TBMM Başkanlık Divanı’nın 2003’te aldığı karara göre partilerin grup başkanvekili sayıları 20 vekilden 100’e kadar 2, 101-200’e kadar 3, 201-300’e 4 ve 301-yukarısı için 5 olarak belirlenmişti.
Buna göre, Meclis’te partilere düşen Grup Başkanvekili sayı belli oldu. Buna göre, AKP’de 5, CHP, MHP ve DTP’de 2 grup başkanvekili olacak. Meclis siyasi partilere bu oranlarda makam aracı, şoför, oda ve sekreter verecek. Parti grupları isterlerse grup başkanvekili sayılarını artırabilecek ancak, Meclis imkanlarından yararlanamayacak
Meclis Başkanlık Divanı, bir Başkan, dört başkanvekili, yedi kâtip üye, üç idare amirinden oluşuyor. Gerektiğinde, Genel Kurul, Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine kâtip üyelerin veya idare amirlerinin sayısını artırabiliyor

(Derleme)

Share