logo

29 Ocak 2007

“HERKESE EŞİT DÜZENLEME GETİRDİK”

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdül latif Şener, Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklikle herkese eşit düzenleme getirildiğini belirterek, “Herkese eşit ve eş zamanlı bir düzenleme getiril miştir. Subjektif insiyatiflere açık değildir, objek tiftir” dedi.
Şener, Petrol Piyasası Kanunu’nda edğişiklik öngören tasarının yasalaşmasının ardından Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasında “Tüm partilere teşekkür ediyorum. Kanun her şeyden önce petroldeki kaçakçılığı önlemeye dönük bir niteliktedir. Petrol piyasamız da kaçakçılığın olduğu değişik göstergelerle ifade edilmiştir” dedi.
Türkiye’ye 36 ülkeden petrol girişi olduğunu belirten Şener, şunları söyledi:
“28 milyar dolarlık ihracat var. 9.2 milyar doları kayıt altında, 18.7 milyar dolarlık kısmı kayıt dışında. Düzenleme katı kurallar getirmektedir. Herkese eşit ve eş zamanlı bir düzenleme getirilmiştir. Subjektif insiyatiflere açık değildir, objektiftir. Sektördeki kaçakçılığı ortadan kaldırmaya yönelik olan kayıt dışı ekonomiye önemli ölçüde darbe vuracak”.
(Derleme)

Share