logo

27 Ocak 2007

“BÜYÜMEK MECBURİYETİNDEYİZ!”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ”Biz bü yümek, kalkınmak için sürekli yatırım yapmak, istihdamda ve üretimde bulunmak ve bunların da neticesini almak mecburiyetindeyiz” dedi.
Beşiktaş’taki Başbakanlık Ofisi’nde Yatırım Tanıtım Ajansı ve dünya temsilcilerini kabul eden Erdoğan,Türkiye’de yatırımların artması yönünde ajansın rolünü son derece önem sediklerini belirterek, bu nedenle ajans yasasına başbakanın başkanlık etmesi maddesini özellikle koyduklarını bildirdi. ”Bizim petrolümüz yok. Tükenmez altın rezervlerimiz yok” diyen Erdoğan, ”Bunun dışında farklı yer altı kay naklarımız ve zenginliklerimiz var. Başta yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve işsizlik olmak üzere ekonomik sorunların çözümünde yatırımların kilit rol oyna dığına inanıyorum. Bu amaçla, yatırım ortamının iyileştirilmesinde, bürokratik oligar şinin mümkün olduğu kadar saf dışı edilmesinde yatırım tanıtım ajansının çok büyük rolü var. Çünkü ülkemizde bundan önce bir girişimci bir yatırım yapmak istediği za man, aylar, seneler gerekiyordu. Yatırımın önündeki bütün engelleri ister yasal, ister bürokratik olsun, iktidarımızda bunları kaldırmakta kararlıyız” dedi.
Erdoğan, özel sektörün ekonomideki rolünün güçlendirilmesi için ”Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu”nu işlevsel hale getirdiklerini ifade ederek, bu yılın haziran ayı başlarında Dünya Bankası ve IMF temsilcileriyle dünyadaki önemli şirketlerin başkanları ya da üst düzey temsilcilerinin katılacağı bir toplantının düzenleneceğini bildirdi.
Bu kurulun Türkiye’de iş ortamının iyileştirilmesinde çok önemli bir platform olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye yatırım portalını da bu amaçla devreye soktuklarını kaydetti.Erdoğan, 2003 yılı öncesindeki 10 yıllık dönemde Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin ortalama 1 milyar dolar civarında olduğunu, bu rakamın şu anda 19 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Erdoğan, bunun Türkiye’de 2 kavramın önemini ortaya çıkardığını vurgulayarak, ”Bu kavramlardan biri istikrar, diğeri güvenliktir. Türkiye artık bir istikrar ve güvenlik ülkesidir. Türkiye güvenilir ve yatırım yapılır bir ülkedir.’ Muhalefete seslenen Erdoğan, ”bir şey yapmak istiyorsanız, gidin milletin gönlünü kazanın. Çok daha farklı pozitif projeler üretin. Muhalefet böyle yapılır. Bunlar muhalefet mantığını hep negatif projeler geliştirmek üzere kurmuşlar.Onun için bugüne kadar istikrar, güven olmadı” dedi.
(Derleme)

Share