logo

21 Şubat 2007

BÜYÜKANIT ABD’Yİ SON KEZ UYARDI

Washington Times gaze tesi, Genel kurmay Başkanı Orgene ral Yaşar Büyükanıt’ın ABD ziyaretinin, Ameri ka’ya son uyarı olduğunu yazdı. Gazete, Amerika’ya da “PKK’yı korumayın” mesajı verdi. Washington Times gazetesinde yayın lanan bir köşe yazısında, Büyükanıt’ın Amerika ziya retinin, Birleşik Devletler’i PKK’ya karşı harekete ge çirme konusunda son çağ rı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bir sonraki adımın bütün ta raflar için kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısı ya pılan makalede, “Eğer ABD PKK teröristlerini korumaya devam eder se ve PKK konusunu diplomatik yollardan ele almayı sürdürürse, Türkiye tehdide karşı tek taraflı hareket etmekten çekinmeyecektir” ifadeleri yer aldı. Büyükanıt’ın, Türkiye Irak sınırının karşı tarafında hiçbir güvenlik gücünün bulunmadığını belirttiği aktarılan yazıda, Genelkurmay Başkanının “Eğer korunmayan sınırlar bize zarar verirse, eğer PKK mevcut durumdan çıkar sağlamaya başlarsa, benim ülkemin insanlarını öldürürse, Türkiye tehditle başa çıkmak için ge rekli adımları atacaktır” dediği kaydedildi.
“MÜTTEFİKLERİN GÜVENİ KIRILMAMALI”
Ünlü devlet adamı Winston Churchill’in bir defasında, “Güvenilebileceği niz tek istatistik, üzerinde sizin oynadığınız istatistiktir” dedi ği belirtilen makalede, ABD’nin Irak savaşında bunu gördüğü vurgulandı. Makale de, Bush yönetiminin aldığı bir diğer dersin de “müttefiklerin güvenini kırmanın ağır sonuçları” olduğu kaydedildi.Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 2003 yılında önce tezkere ardından da çuval krizleriyle sıkıntıya girdiği aktarılan makalede, ge çen 4 yılda Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün Washington’u ziyaret et mediği vurgulandı.“PKK’yı Korumayın” başlıklı makalede, 4 yılın ardından ABD’ye giden Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’ın, Iraklı Kürtlerin PKK’yı bir terör örgütü değil bir siyasi hareket gibi gördüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediği kaydedildi.Gazete ayrıca, Türkiye’nin kaygılarına rağmen ABD’nin Irak işgali başladığı günden itibaren Türkiye’yi “PKK teröristleriyle savaşmak için Irak sınırını geçerseniz önce ABD güçleriyle savaşmak zorundasınız” şeklinde uyardığını yazdı. Makalede, ABD’nin küresel terörle mücadele ettiğini savunmasına rağmen Türkiye’de Amerika’nın PKK’yı koruduğu izlenimi olduğu ifa de edildi.

(İHA)

Share