logo

07 Mart 2007

“ANAYASA MAHKEMESİNE GİDERİZ!”

CHP Genel Başkanı De niz Baykal, ”Anaya sa’nın cum hurbaş kanlığı seçi minin birinci ve ikin ci turunda toplanma yeter sa yısını üçte iki ço ğunluk olarak öngördüğünü” ifade ederek, ”Eğer birinci turda bu çoğunluk sağlanmadan diğer turlara geçilirse bunu Anayasa Mahkemesine götürebiliriz” dedi.NTV’de gündeme ilişkin soruları yanıtla yan Baykal, ”Cumhurbaşkanlığı seçimleri zama nında yapılacak, ondan sonra seçimlerin öne kay dırılması olasılığı var? Bu 25 yaşı etkiler mi?” şeklindeki bir soru üze rine şunları söyledi:”Böyle bir olasılığı görmüyorum ben. Bu AKP’nin bir fantezisidir. Kamuoyunu temel konuların dışında, sahte sorunlara meşgul etme çabasının yol açtığı bir olaydır. Seçimler Kasımda olacaktır. Bunun 1-2 ay erkene alınması pratiği olmayan bir düşüncedir, 25 yaş da uygulanacaktır.” ‘’Başbakan’ın, Cumhurbaşkanı olmasını artık net şekilde görüyor musunuz?” şeklindeki bir soru üzerine de Baykal, şunları kaydetti:”Hala Türkiye’de cumhuriyeti savunma, ülkeyi savunma, toplumun kazanımlarını savunma refleksinin bir noktada bir fren etkisi gösterme ihtimalini de dikkate alıyorum. Bu açık kapı, tereddüt Başbakanda da var. Onun için erkenden angaje olmamak için kesin bir şey söylemiyor. Uzlaşmayla Cumhurbaşkanı seçme Türkiye’nin bir zorunluluğudur.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’ nın cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili düzenle mesini dikkate almadan ”Bal gibi salt çoğunlukla seçeriz” dediğini anımsatan Baykal, ancak Anayasa’ya ”ciddi” şekilde bakıldığında bunun böyle olmadığının görüldüğünü ifade etti.
Baykal, ”Başbakan ile Genelkurmay Başkanı arasındaki karşılıklı açıklamalara” ilişkin değerlendirme de yaptı

(Derleme)

Share