logo

09 Şubat 2007

ANAVATAN’DAN AKSU İÇİN GENSORU ÖNERGESİ

Anavatan Partisi, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında gensoru önergesi verdi.

ANAVATAN Genel Başkanı Erkan Mumcu ile Grup Başkanvekilleri Süleyman Sarıbaş, Muzaffer Kurtulmuşoğlu ve Ömer Abuşoğlu imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergede, ”58. ve 59. hükümet döneminde terör ve asayiş olaylarındaki artış, ahlaki çöküntü ve asayiş önlemlerinin alınamaması nedeniyle, toplum genel bir ayrışma, yarılma ve kargaşa ortamına doğru sürüklenmiş ve bu yüzden halkımız her türlü provokasyonlara açık hale gelmiştir” denildi.

Önergenin gerekçesinde ise İçişleri Bakanı Aksu döneminde, ülkede iç huzuru bozan, halkta infial uyandıran ve ayrışmaya neden olan kargaşaların ve cinayetlerin yaşandığı, gasp ve tecavüz olaylarının arttığı, Bakanlığın gereken önlemleri alamadığı gibi suçların arkasındaki gerçek odaklara da ulaşılamadığı öne sürüldü.
Bakan Abdülkadir Aksu’nun görevi ”sıfır terörle” devraldığı halde, gelinen noktada ülkeyi bölünme korkusu yaşatacak bir duruma getirdiği ileri sürülen gerekçede, şu görüşlere yer verildi:

”Bakan Aksu’nun dönemi içeride ve dışarıda ülkemizin itibarını zedelemeye yönelik cinayetlerin ve karışıklıkların dönemi olmuştur. İçişleri Bakanlığı, ‘geliyorum’ diyen suçların işlenmesini dahi önleyememiştir. Danıştay saldırısı, Necip Hablemitoğlu, Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetleri işlenmiştir. Aksu’nun görevindeki yetersizliği ve kötü yönetimi; terör, asayiş, kargaşa ve cinayet olaylarını dayanılmaz boyutlara taşırken, Emniyet Teşkilatında bölünmelere, kadrolaşmaya, görevlilerin birbirine güven duymamasına neden olmuştur. Güvenlik güçlerinin işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları gerekirken, kötü yönetim nedeniyle aralarında iletişimsizlik hatta çatışma olduğu yönünde güçlü emareler ortaya çıkmıştır.”
(Derleme)

Share