logo

01 Eylül 2007

AKP, sivil anayasa taslağı üzerinde çalışmaya başladı

AK Parti, yeni Sivil Anayasa taslağı üzerinde madde madde çalışmaya başladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat başkanlığındaki komisyon toplantısına ilk kez ‘Adalet Bakanı’ sıfatıyla katılan Mehmet Ali Şahin, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki akademisyenler tarafından hazırlanan 139’ar maddelik iki ayrı taslak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat başkanlığındaki 11 kişilik komisyonda incelemeye başlandı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya yeni Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ilk kez katılıyor.
Sadullah Ergin, Bekir Bozdağ, Ayşenur Bahçekapılı, Nimet Çubukçu, Ertuğrul Günay, Zafer Üskül, Burhan Kuzu, Hayati Yazıcı, Cemil Çiçek ve Ahmet İyimaya’nın da görev aldığı komisyon Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Barolar Birliği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun hazırladığı taslakları da mercek altına alacak.
Toplantı öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Adalet Bakanı Meh met Ali Şahin, Türkiye’yi taşıyan bir ana yasa hazırlayacaklarının altını çizerek, “1982 Anayasası’nın yeni bir mantıkla insan eksenli değişme beklentisi var. Kol ları sıvadık, işin içine giriyoruz” diye konuş tu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü nay da, Türkiye’yi demokratik bir sürece taşıyacak önemli bir Anayasa hazırla yacaklarını kaydetti.
AK Parti’nin hukukçu kurmaylarından oluşan komisyon çalışmalarını en geç bir hafta içerisinde tamamlayacak. Komis yon daha sonra Ergun Özbudun başkanlı ğındaki akademisyenlerle taslağı yeniden değerlendirmeye alacak. Hazırlanan tas lak, Ekim-Kasım ve Aralık aylarında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının görü şüne sunulacak. AK Parti’nin internet site sinde de yayınlanacak olan taslak, kamu oyunda tartışmaya açılacak. AK Parti, ye ni yılın ilk günlerinde yeni Anayasa tas lağını hükümet teklifi olarak Meclis gün demine getirmeyi planlıyor.
(İHA)

Share