logo

11 Eylül 2007

AKP anayasa değişikliğiyle rejimi mi değiştiriyor?

AKP’nin, 1982 Anayasasının bugüne kadar değiştirilmiş maddeleri de dahil, tüm maddelerini değiştirmek için başlattığı çalışma, ana muhalefet partisi CHP’de, “AKP, rejim değişikliğine mi gidiyor?” şeklinde değerlendirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, AKP’nin anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili olarak ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Anayasanın değiştirilmesinde katı bir tutumda değiliz, hangi maddelerden rahatsızlık varsa oturup konuşuruz. Ama anayasanın tümüyle kaldırılıp yepyeni bir anayasa değişikliğine gidilmesinin anlamı, rejim değişikliğidir. Rejim değişikliğine gidildiği kuşkusu taşıyoruz. Atatürk Cumhuriyetini bitirip, İkinci Cumhuriyeti mi kurmaya mı karar verdik?” dedi.
Öymen, 1958’de Fransa’da 4. Cumhuriyetten 5. Cumhuriyete geçerken, 1947’den sonra Almanya’da “federal bir demokrasi” için, anayasalarını tümüyle değiştirerek, her iki ülkenin de rejim değişikliğine gittiklerini hatırlattı.
Öymen, anayasanın tümüyle değiştirilmesinin doğal olduğu gibi bir hava yaratıldığını belirterek, geçen yasama döneminde Anayasanın 90. maddesinin değiştirilmesiyle, uluslar arası hükümlerin milli hükümlere üstün gelmesinin kabul edildiğine dikkat çekti. Öymen, buna göre, uluslar arası hükümlerin Türkiye’de kanun hükmünde olduğunu belirtti.
“LOZAN YERİNE OSMANLI DÜZENİ”
Öymen, AKP’nin hedefinin, Anayasanın değiştirilemez maddelerini ve laikliği “sulandırmak” olduğunu ifade etti. Öymen, “Kuşkularımız, AKP’nin rejim değişikliğine gideceği yönünde. Bu ülkeyi dinselleştirme, adım adım din devletine dönüştürme zemini hazırlamaya çalışıyorlar. Yabancıların baskısıyla, Lozan’da azınlıklarla ilgili kurulmuş dengeleri değiştirip, Osmanlı düzenine geçmeyi hedefliyorlar” dedi.
Öymen, AKP’de Lozan’la bağdaşmayan bazı yaklaşımları gördüklerini belirterek, Lozan’a aykırı olarak azınlıklara bazı hakların verilmesinin, Türkiye’nin “eğitim birliği” anlayışını tehlikeye sokacağını belirtti.
“ADLİ KAPİTÜLASYONLAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?”
Öymen, Lozan’la oynanmasına AKP’nin “yeşil ışık” yakması durumunda, “adli kapitülasyonlara” geri dönülebileceğini belirtti. Öymen, şunları söyledi:
“ Farklı yaşam biçiminden sözediliyor. Bu, Osman düzenine geri dönüş anlamına gelir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, azınlıklar, Osmanlı hukukuna değil, hangi dine mensupsa, onun gereklerini yerine getiriyorlardı. Yabancılar kendi hukuklarına göre yaşamlarını sürdürüyorlardı. Buna da ‘adli kapitülasyon’ denir. Bu düzene geçilirse, bu ülkede yaşayan insanlar, Anayasaya, yasalara, örneğin Medeni Kanunana göre değil, tercih ettikleri hukuk düzenine göre yaşayacaklar.”

(Derleme)

Share