logo

03 Mart 2007

SARIMSAK KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMÜYOR!

ABD’de yapılan bir araştırmada, sanı lanın aksine çiğ sarımsak veya ticari özütlerinin kandaki kötü ko lesterol oranını düşürmediği ortaya çıktı.
Kaliforniya’daki Stanford Üniversi tesi Tıp Fakültesinde yapılan araştır maya göre, halk arasında çok popü ler olan bu ürünü pazarlayanların açıkladığının aksine, sarımsak ve özütlerinin, insanlarda kötü koleste rolü düşürücü bir etkisi bulunduğu yönünde inandırıcı bir kanıt bulunmu yor.
Araştırmanın başındaki Dr Christop her Gardner, laboratuvar deneylerinin sa rımsağın ezilerek “allisin” denilen kokulu ve antibakteriyen bir madde haline getirildiğinde, kolesterolün oluşumunun engellediğini belirtirken, insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde böyle bir sonuca rastlanmadığını kaydetti.
(Derleme)

Share