logo

26 Ocak 2007

İNCE BAĞIRSAKTAN İDRAR KESESİ!

Ege Üniversi tesi (EÜ) Tıp Fakül tesi Çocuk Cerrahi si Ana Bilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bi lim Dalında gerçek leştirilen operas yonla, doğuştan idrar kesesi olmayan Milaslı Cüneyt Kar tal’a (14) ince bağırsaktan kese yapıldı. EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Üroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ulman, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum Gümüşlük İlk öğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Cüneyt Kartal’ın doğuş tan idrar kesesinin bulunmadığını, bu tür rahatsızlıkların tıpta çok ender görüldüğünü belirtti. Ortalama 30 binde bir ”mesane ekstrofisi” adı verilen bu tür rahatsızlık ile karşılaştıklarını kaydeden Ulman, henüz anne karnındayken ultrason ile böyle rahatsızlıkların teşhis edilebildiğini ifade etti. Ulman, ”Bu tür rahatsızlarda ince bağırsaktan idrar kesesi oluşturuluyor. Apendiksten (apandis) idrar kesesine bir kanal oluşturuyoruz. Hasta bu sayede idrarını yapabiliyor. Söz konusu ameliyatın yapılmaması durumunda hastalar yaşamları boyunca bez bağlamak durumunda kalacak. Söz konusu teknik sayesinde hastalar sosyal yaşamlarına devam edebilmektedir. Hastanın konforu açısından bu çok önemli”dedi.
(Derleme)

Share