logo

25 Temmuz 2013

Aydın Tabip Odası’ndan Torba Yasa Tepkisi: “Hasta Mahremiyeti Yokediliyor. Cumhurbaşkanı Bu Yasayı Veto Etmeli”

Aydın Tabip Odası, AKP hükümetinin çıkardığı torba yasada sağlık sektörü ile ilgili olarak yer alan değişiklikler nedeniyle önceki bir basın toplantısı düzenledi.

 

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Eralp Atay, yönetim kurulu adına konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada basın mensuplarına şunları söyledi:

 

“Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunarak iptal edilmiş olan sağlık meslekleri kurulunun tıp doktorlarına ve diş hekimlerine süreli süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerin toplanması işlenmesi ve paylaşılmasına ait hükümler torba yasa ile yasalaştı. Bu uygulama ile  artık hastaların bilgilerinin saklanması olanaksız hale gelecektir. Hastalar ve hekimler artık bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı Bilgisayar programına ve bürokrasinin iyi niyetine bırakılarak meslek yaşamlarını sürdüreceklerdir. Hasta mahremiyeti bu çıkan yasa ile ortadan kaldırılmıştır.

Dünyanın her yerinde meslekten men cezası meslek örgütleri tarafından verilirken sadece ülkemizde meslek örgütleri tarafından değil siyasi iktidarın atayacağı bürokratları tarafından verilecektir. Çıkarılan neredeyse tüm torba yasalar, meşru değildir, haksızdır, adaletsizdir hukuka aykırıdır.

Torba yasa hazırlayıcılarına kamuoyu önünde soruyoruz;

  • Üyelerinin yüzde 80’nin iktidar tarafından belirlendiği Sağlık Meslekleri Kurulu’nun tarafsızlığı nasıl garanti altına alınacaktır? Tıp doktorlarının ve Diş hekimlerinin  meslekten men kararını vermeye yetkili kılınan bu kurul hangi yeterlilikle bu kararları alacaktır?
  • Vatandaşlarımız ve yakınları, sizler kişisel sağlık ve mahrem bilgilerinizin dijital ortamda yer almasını ister misiniz? Bu bilgilerin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

Anlaşılıyor ki bu düzenleme ile hasta mahremiyeti yok sayılmış, meslek odaları etkisizleştirilmeye, güçsüzleştirilmeye, hekimlik değersizleştirilmeye çalışılmaktadır.  Cumhurbaşkanına düşen görev bu hukuksuz ve keyfi yasayı veto etmektir.”

(Mücadele Ajans)

Share