logo

07 Haziran 2013

AYDIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz, Davutlar Gençlik  Kamp Büfesi 14.06.2013 Cuma günü saat 10.00'da açık artırma usulü ile 2886 Sayılı kanunun hükümleri gereğince hazırlanan   İhale Şartnamesine göre İhale edilecektir.

2-Davutlar Gençlik Kamp  büfesinin 17.06.2013 – 30.09.2013 tarihleri arası kira muhammen bedeli 5.150,00 TL'dir.(BeşbinyüzelliTürkLirası)

3- Büfenin ihale geçici teminatı 155,00 TL.sıdır. (YüzellibeşTürkLirası)

4-Kira süresi 17.06.2013-30.09.2013 tarihleri arası kamp dönemidir.

5-İhale Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

6-İhaleye katılmak isteyenler; Resmi İkametgah İlmühaberi, nüfus cüzdan fotokopisi, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun ihaleye iştirak dilekçesi ile birlikte ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir

7- Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebilir.
8-Noter, İlan ve İhaleden doğacak masraflar  büfeyi kiralayana aittir.

9-Kurumumuz 2886 sayılı İhale Kanunun 45-46-47.Hükümlerine göre  İhaleyi açık artırma usulü ile  yapacaktır. 

10- 2886 Sayılı Kanununun 29. Maddesi gereği ; İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbestir.

    İLAN OLUNUR                             Zeynel AKIN

      04 HAZİRAN 2013                          Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

(M.127) (V.594) (07.06.2013)

(Mücadele)

Share