logo

23 Temmuz 2013

AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarihli toplantısında onaylanan imar planı değişiklikleri 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi uyarınca Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosunda ve Belediyemizin internet sayfasında 23.07.2013 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlanen tebliğ olunur.
LİSTE :
1-Aydın Merkez Meşrutiyet (Girne) Mahallesi, tapunun 1943 ada, 4 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak belirlenmesi. (04.07.2013/159)
2-Aydın Merkez Zafer Mahallesinde ve Kalfaköy sınırları içerisinde ADÜ Kampüs Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli 19L-I, 19L-II, 19L-III, 19M-I, 20L-II, 20L-III, 20L-IV ve 20M-IV paftaları ile 1/5000 ölçekli 18-19LM ve 20-21LM paftalarının bir kısmında revizyon imar planı. (04.07.2013/160)
3-Aydın Merkez Orta Mahalle, tapunun 756 ada, 66 parselde, ticaret alanındaki yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılarak h=6.50 (1 kat) plan şartı belirlenmesi.(04.07.2013/161) 
4-Aydın Merkez, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, tapunun 1377 ada, 21 parselde h=9 plan şartlı küçük sanayi alanının, h=12 plan şartlı kitleli ticaret alanına dönüştürülmesi. (04.07.2013/162)  
                                      (M.152) (V.754) (23.07.2013)

 

 

 

 

(Mücadele)

Share