logo

31 Mayıs 2013

AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nden

ESAS NO         : 2012/1044 
Esas KARAR NO : 2013/263

Davacı FAHRETTİN ENGİN tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
Davanın KABULÜNE,
Aydın ili Aydın Merkez ilçesi 7 Eylül Mahallesi Cilt no: 31 Hane No: 23 BSN 4 'de kayıtlı 28195165502 TC kimlik numaralı Fahrettin Engin'in Fahrettin olan isminin İPTAL edilerek TİMUR olarak tashihi ile NÜFUSA KAYIT VE TESCİLİNE karar verilmiştir.
Keyfiyeti ilan olunur. 30/04/2013                    (M.120) (V.561) (31.05.2013) 

 

 

 

(Mücadele)

Share