logo

19 Haziran 2013

AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2013/150 Esas

KARAR NO : 2013/250

Davanın KABULÜ ile; Aydın İli Merkez Kemer Mahallesi Cilt No.: 13 Hane No.: 439 da nüfusa kayıtlı bulunan Ziya ve Zeliha’dan 1990 doğumlu Fadime SERT’in Fadime olan ön isminin nüfus kayıtlarından iptali ile isminin BURCU SERT olarak nüfusa TESCİLİNE karar verilmiştir. 

Keyfiyeti ilan olunur. 14/06/2013     

Katip 57169  Hakim 33347 

(M.138) (V.655) (19.06.2013)

(Mücadele)

Share