logo

18 Mayıs 2012

Yeni Kurulan Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Basına Tanıtıldı

2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Aydın teşkilatı, önceki gün Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen bir toplantı ile basına tanıtıldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak yeni kurulan Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yapısı, görevleri ve gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili olarak bilgilerin verildiği toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Celal Ulusoy, Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Şenol Okur ve ilgili sağlık birimlerinin yöneticileri katıldı.

21 Mart 2012 tarihinde yeni görevine başlayan Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Şenol Okur, toplantıda kısa bir sunum yaparak kurumunun yapısı, görevleri, teşkilat yapısı, bağlı birimler ve bu birimlerin gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluş olmayıp, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı tamamen yeni bir teşkilat olduğunun altını çizen Dr. Okur, “Yine de İl Sağlık Müdürümüz Sayın Hüsnü Tırpancı sayesinde çalışmalarımızı İl Sağlık Müdürlüğü ile büyük bir koordinasyon ve işbirliği içinde gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün görevlerini “Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, 1. basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak” olarak özetleyen Müdür Okur, müdürlüğe bağlı olarak yeni oluşturulan bağlı birimler hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı olarak yeni oluşturulan ve hizmet vermeye başlayan birimler, “Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi”, “Aile Hekimliği Uygulama Birimi, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Birimi, Toplum Sağlığı Hizmet birimi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimi, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar birimi, Ruh Sağlığı Programlar Birimi, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmet Birimi, Bulaşıcı Hastalık Birimi, Tüberküloz Birimi, Aşı Programları Birimi, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi ile Destek Hizmetleri Birimi’nden oluşuyor.

Ayrıca mevcut bazı sağlık kuruluşlarının da Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlanacağı açıklandı. Buna göre Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlık Evleri, Sağlık Merkezleri, E-II ve EIII Grubu İlçe Devlet Hastaneleri, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi, Kanser Kayıt Merkezi, AÇSAP Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları ile Hemoglobinopati Tanı Merkezi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nca yapılacak düzenlemelere göre yeniden yapılandırılacak.

İllerde ise Halk Sağlığı Müdürü bu düzenlemeleri takip edecek ve buna göre hareket edecek.

Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Şenol Okur, toplantıda ayrıca müdürlüğün Aydın’da oluşturulan yeni yönetim kadrosunu basın mensuplarına tanıttı. Okur’un toplantıda sunduğu yeni teşkilat yapısına göre, Halk Sağlığı Müdürü’ne bağlı olarak Cemal Sezgin, Dr. Sabri Tamer Özçelik ve Dr. Necip Atilla, 3 ayrı Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bir alt kademede Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde Dr. Mustafa Sarıerler, Aile Hekimliği Uygulama Birimi’nde Dr. Alpay Alp, Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi’nde Dr. Zehra Birincioğlu, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimi’nde Uzman Dr. Şeniz Karademir, Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi’nde Dr. Banu Günay, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi’nde Fevzi Baz ve Destek Hizmetleri Birimi’nde İbrahim Şener Çoban yer alıyor.

Müdür Okur, bir soru üzerine Aydın’da halk sağlığının birçok alanda Türkiye genelinin çok çok üstünde olduğunu belirterek, “Örneğin bebek ölümlerinde Türkiye ortalaması yaklaşık olarak binde 12 iken, bizde binde 9’dur. Doğum yapan anne ölümlerimiz ise neredeyse sıfıra yakındır. Bugüne kadar yalnızca bir tek annemizin ölümü gerçekleşti ve bu da önlenemez bir nedenden dolayı oldu.” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda bir konuşma yapan Aydın Vali Yardımcısı Celal Ulusoy ise, Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Şenol Okur’a ve kurum çalışanlarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek özetle şunları söyledi:

“Yeni müdürlüğün sorumluluk alanlarından bir tanesi de, koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi. Yani vatandaşların hasta olmadan önce hastalık yapan birçok unsurdan uzak tutulmasını, olumsuz koşullardan korunmasını sağlamaktır. Önemli olan budur.

Yıllardan beri belli birimler bu çalışmaları yürütmekle birlikte, bugün için daha öznel, daha yoğun bir çalışma yürütülmesi hedeflenmiştir. Başarılar ve sağlıklar diliyorum.”

(Güçlü ÇEZİK)
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.