[ 31 Mart 2011 Perşembe ]
YazdırYazdır Get a PDF version of this webpagePDF

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) askıya çıkardığı seçmen listelerinde isminizin olup olmadığını kontrol etmeniz için bugün son gün.
YSK'nın 12 Haziranda yapılacak milletvekili genel seçimi için 18 Martta askıya çıkardığı seçmen listelerine, bugün saat 17:00'ye kadar itiraz edilebilecek.
Muhtarlığa gitmesi mümkün olmayan seçmenler, YSK'nın "ysk.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek, seçmen kütüğünde kayıtları olup olmadıklarını öğrenebiliyorlar.
Muhtarlıklardaki askı listesinde ismi bulunmayan seçmenlerin seçimde oy kullanabilmeleri için, süre bitmeden itirazda bulunmaları gerekiyor.
Yüksek Seçim Kurulu, itirazlarla ilgili olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI İLE KAYITLARDA DEĞİŞİKLİK/ DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI
MADDE 7-
a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında
yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b) Askı süresi içinde yerleşim yerini aynı ilçe içerisinden başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden, seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından seçmen kaydı günleme / silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde Genel-genin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Anayasa'nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin, başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 31/3/2011 Perşembe günü saat: 17.00'den sonra yapılacak başvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.” (Güçlü Çezik)
 

(Mücadele Ajans)

[Bu sayfa 1439 kez görüntülendi.]