[ 20 Eylül 2012 Perşembe ]
YazdırYazdır Get a PDF version of this webpagePDF

- Yekta Güngör Özden - Sözcü - 20.09.2012 -
22 gün süren Sakarya Sava-şı'nda Yunanlıları geri çekil­mek zorunda bırakan Başko­mutan Mustafa Kemal ile Cephe Komu­tanı İsmet Paşa'ya kutlama telgrafı gönde­ren Bakan Kurulu'nun bu yaklaşımından sonra cephede bulunan Fevzi Paşa (Çak­mak) ile İsmet Paşa 14 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na gönderdikleri telgrafla "Za­ferde büyük payı olan Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesiyle gazilik unvanının veril­mesi”ni önermişlerdi.
TBMM'nin 19 Eylül'deki oturumunda Mustafa Kemal savaş konusunda bilgi ver­mişti. Aynı gün aralarında Hamdullah Sup­hi (Tanrıöver), Refik Şevket (İnce), Mahmut Celal (Bayar), Hüsrev Sami'nin de bulundu­ğu 68 imzalı önergeyle İnönü ile Çakmak'ın önerilerinde olduğu gibi rütbe ve san verilmesi istenmişti. Birleştirilerek oyla­nan önergeler kabul edilerek Mustafa Ke­mal'e 353 no.lu yasa ile Türk devletinin ilk mareşali ve gazi sanı verilmiştir.
Dün, 91. yıldönümünü yaşadığımız bu tarihsel olay, bağımsızlık uğraşıyla tarih ya­zan ve tarih yapan bir ulusun övünç neden­lerinden biridir. Siyasal amaçlarla tarihini yalanlamaya, bölmeye, yadsımaya kalkışan aymazların ve sapkınların azgınlıklarını ser­gilediği günümüzde büyük çabalar, özveriler ve acılarla bugünleri kazandığımız unutul­maktadır. ATATÜRK'e ve arkadaşlarına saldıran, Türk Devrimi'ni, bu özgün devri­min temeli olan Atatürk ilkelerini karala­mak ve eserlerini yıkarak yol almak isteyen gerici ve tutucularla emperyalizmin maşaları Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanımlarını küçümsemek, unut­turmak istiyorlar.
TBMM'nin Türk Ulusu adına ödül olarak verdiği rütbe ve san üzerine Mustafa Ke­mal'in teşekkürü şöyledir: "Kazanılan başa­rı yüce kurulunuzun iradesiyle kuvvet bulan ordumuzun iradesi sayesinde, düşman or­dusunun iradesinin kırılmasıyla elde edil­miştir. Bu nedenle ödüllendirmenizin ger­çek muhatabı yine Ordumuzudur!"
Son günlerde asker, polis, korucu verdi­ğimiz şehitlere Tanrı'dan engin rahmet, aileleriyle Ulusumuza başsağlığı dilerken Sakarya Zaferi kahramanlarının anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

(Derleme)

[Bu sayfa 375 kez görüntülendi.]