logo

27 Eylül 2007

Türkiye’deki afet bilinci ve afet puanları

Aydın Umut Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı veli Tiryaki, Türkiye’de yaşanan olumlu yada olumsuz bir çok olayın çok çabuk unutulduğunu belirterek “Marmara depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen henüz ulusal bir afet planımız yok. Bunun yanında bir çok doğal afet yada kazalarda gönüllü kuruluşlar ile devlet kuruluşları arasındaki çok başlılıktan kaynaklanan karmaşanın çözülmesini istiyoruz” dedi.
Ülkemizde yaşanan afetlere karşı günü birlik son dakika hazırlıkları ile başa çıkılmaya çalışıldığını belirten Umut Arama Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki yaptığı basın açıklamasında “Marmara ve Düzce depremlerinden sonra ülkemizde, dünyadaki benzer deneyimlerin aktarımı ile afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma konularında da çalışmalar başlatıldı. Ülke olarak üzerine odaklandığımız deprem dışında diğer afetler içinde hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Fakat mevcut yasal mevzuatımızda afetin net bir tanımı yok. Kaya düşmesi gibi olaylar afet kapsamında sıralanırken, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve benzeri doğa olaylarına herhangi bir atıfta bulunulmuyor. Bugün afete yol açan otuzdan fazla doğa olayı olduğunu biliyoruz. Bütün bu örnekler var olan ana yönetmelik ve kanunlar günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek güncellikte olmadığını gösteriyor. Öte yandan Türkiye ‘Ulusal Afet Yönetim Planına’ sahip değil. Bu sebeple depremler sonrasında ortaya çıkan koordinasyon ve bilgilendirme eksikliği problemi, hala geçerliliğini koruyor. Devletin birimleri arasında işbirliği, yetki ve sorumluluk karmaşası egemenliğini sürdürüyor. Afet tanımı net olmayan mevzuatta sivil toplum kuruluşların ve gönüllülerin afet durumunda yardım çalışmalarına nasıl katılacaklarına ilişkin nesnel usul ve esaslar belli değil. Sivil enerjinin harekete geçebilmesi gene ‘iyi yetkili, kötü yetkili’ ikilemine sıkışmış duruyor. Devletin afet yönetimindeki mevcut çok merkezliliği ortadan kaldırması, gerekli yasal, kurumsal ve örgütsel düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Bu konuda Başbakanımızın Hükümet kurulması aşamasındaki Türkiye Afet ve Deprem Genel Müdürlüğü Projesi bugüne kadar atılan en önemli girişimdir. Türkiye’de bütün afetlerde çok başlılık sonucu istenen koordinasyon sağlanamamaktadır. Sivil Savunma, İtfaiye ekipleri, 112 ve Afet İşleri gibi tüm acil durum ekipleri tek merkezden yönetilmeli, sivil toplum kuruluşları da sahip oldukları nitelikli insan gücüyle bu çalışmalara katkı sağlamalıdır” dedi.

(İHA)

Share