logo

28 Nisan 2017

“TEOG İLE BİREYİN GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI ENGELLENMEKTEDİR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ikinci dönem TEOG sınavları tamamlandı.
Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Yener Bozkurt Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Bu gidişe dur deme zamanı gelmiştir.” dedi.
Bozkurt, yaptığı açıklamasında AKP iktidarı ile birlikte temel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklerin sayının 6’ya ulaştığını belirterek; “LGS, OKS olmuş, OKS, SBS olmuş, SBS, SBS’ciklere dönüşmüş, SBS’cikler TEOG’lara dönüşmüştür. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi altyapısı hazırlanmadan uygulamaya konmuştur. 2013/2014 eğitim öğretim yılında Seviye Belirleme Sınav (SBS) sistemi değiştirilmiş, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı altında yeni bir şekle dönüştürülmüştür. Eski sistemde tek bir sınav varken TEOG sistemi ile öğrenciler yılda 12 sınava alınmaya başlanmıştır.” şeklinde konuştu.
“PISA SONUÇLARI GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR”
Eğitimin 12 yıl zorunlu olduğu ülkede, genel liselerin kaldırıldığını, ortaöğretim kurumlarının tamamının sınavla girilen Anadolu Liselerine dönüştürüldüğünü hatırlatan Bozkurt; “Adı değişmesine rağmen nitelik artışı sağlanamamıştır. Böylece genel liselerdeki eğitim yetersizliği ‘Anadolu Lisesi’ adı altında gizlenmeye çalışılmıştır. Okullar arasındaki nitelik ve nicelik farkı artmıştır. PISA sonuçları tüm gerçekleri ortaya çıkarmıştır.Tüm bu değişiklikler Liselere Yerleştirme işlemlerinde de bir takım yenilikler yapılmasına neden olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme işlemlerini her yıl değiştirdiği için, öğrenci velileri bu çok bilinmeyenli denklemi çözmek için üstün gayret sarf etmek zorunda kalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara bakıldığında 2016/2017 eğitim öğretim yılında liselere yerleşecek öğrencilerin ailelerinin yeni bir denklemle karşı karşıya kalacakları ortaya çıkmıştır.” dedi.
“BU SİSTEM AİLELERİN EĞİTİM HARCAMALARINI ARTTIRMIŞ”
Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı yerine dershane müfredatı uygulandığını iddia eden Bozkurt; “Dershanelerin kapanma süreci ile özel okul görünümlü, temel lise adında yüzlerce dershane ortaya çıkmaya başlamıştır. Son bir yıl içerisinde yüzlerce özel butik lise açılmış ve bu liselerde Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı yerine dershane müfredatı uygulanmaktadır. Bu liselerin yıllık ücretleri ise 10 -15 bin TL civarındadır. Sınavsız girilen lise kalmadığı için TEOG sınav sonucunda nitelikli okullara giremeyen öğrenciler Temel liselere kayıt yaptırmaya başlamışlardır. Bu sistem ailelerin eğitim harcamalarını arttırmış, fırsat ve imkan eşitsizliğini daha da belirgin hale getirmiştir.” ifadelerini kullandı.
“BU UYGULAMA EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR”
Bozkurt açıklamasında, temel eğitimden ortaöğretime geçiş uygulamaları ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerini de değerlendirdi ve; “Ortak sınavlar, altı temel ders için 8’inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi, her dönemde birer defa olmak üzere yılda iki defa yapılır. Ortak sınavlar, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinden yapılır. Ortak sınavların yapılmasından ve sonuçların açıklanmasından sonra yerleştirmeye esas puan hesaplanmaktadır. Yerleştirmeye esas puan 6, 7, 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde dilen toplamın ikiye bölünmesi ile yerleştirmeye esas puan hesaplanmış olur. Yerleştirmeye esas puanların açıklanması ile öncelikli olarak özel okullara gidecek öğrencilerin kayıtları yapılır. 8’inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan nakil komisyonca yapılmaktadır. Bu uygulama eşitlik ilkesine aykırıdır.” dedi.
“BAKANLIK BU UYGULAMADAN VAZGEÇMELİDİR”
Proje okulu olan Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin TEOG sonuçlarına bağlı kalmadan kendi yapacakları sınavlarla öğrenci alabileceklerini, Anadolu İmam Hatip Liselerine bağımsız olarak sınav hakkı verilmesinin torpilin önünü açacağını iddia eden Bozkurt; ” Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce bu uygulamadan vazgeçmelidir. 15 yıldır AKP iktidarı eğitim sistemini deneme tahtasına çevirerek, eğitim bilimcilerin eleştirilerini dikkate almamıştır. Bu nedenle sisteme var olan sorunlarının yanı sıra yenilerini eklemiştir.” şeklinde konuştu.
Teog sınavı ile bireyin geleceğe dönük olarak mesleğini seçme hakkının engellendiğini söyleyen Bozkurt açıklamasını şöyle sürdürdü;
“TEOG sınavı ile; Eğitim özgürlüğü, bireyin geleceğini belirleme hakkı, geleceğe dönük olarak mesleğini seçme hakkı engellenmektedir. Laik ve Akademik Eğitim görme özgürlüğü ortadan kaldırılmaktadır. Boş Kontenjanlı okullara nakil’le öğrenci kaydı yapılmasının önü açılarak, yandaş kayırma süreci yasallaştırılmakta, eğitimde fırsat eşitliği yok edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavlarını kaldırmalı, fırsat ve imkan eşitliğine dayalı sınavsız bir geçiş öngören modele geçmelidir.”
(KUDRET CAN)

Etiketler: » »
Share