logo

30 Ağustos 2007

Tarıma dayalı yatırım desteklemesi alacak yatırımcılar belli oldu

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 3. Etap sonuçları açıklandı. Program çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında Aydın’daki üreticiler tarafından hazırlanan 73 projeden 29 uygulanmak üzere onaylandı.
Aydın Tarım İl Müdürü Sadettin Öztürk yaptığı açıklama ile 14 Şubat 2007 tarihinde başlayan program süreci hakkında bilgiler verdi. Aydın’da birisi alt yapı ve 72’si de ekonomik yatırım projesi olmak üzere toplam 73 proje başvurusunun yapıldığı açıklayan Öztürk, bu projelerin İl Proje Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığına sunulduğunu söyledi. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklandığını belirten Öztürk, “Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise birisi alt yapı, 28’i ekonomik yatırım projesi olmak üzere toplam 29 proje onaylanmıştır. Onaylanan 29 adet projenin toplam yatırım büyüklüğü 9 milyon 116 bin 267 YTL olup bu tutarın 9 milyon 108 bin 267 YTL’si hibeye esas proje tutarı olup, 4 milyon 612 bin 570 YTL’si yatırımcılara hibe olarak verilecektir” dedi.
Hibe sözleşmesinden yararlanacak yatırımcıların öncelikle gerekli izinleri alması gerektiği hatırlatan Öztürk, “Hibe sözleşmesi öncesinde yatırım tesisinin inşasına yönelik tatbikat projelerinin hazırlatılmış olması, ilgili yasalar gereği alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Yatırım tesisinin inşasına yönelik tatbikat projeleri hazırlatmamış ve ilgili yasalar gereği alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamamış potansiyel yatırım sahipleri ile kesinlikle hibe sözleşmesi imzalanmayacaktır” diye konuştu.
Hibe sözleşmesinin yatırımcılar ile il müdürleri arasında imzalanacağını belirten Öztürk, sözleşmenin bakanlığın onayı ile yürürlüğe gireceğini dile getirdi. Öztürk, kendilerine yapılan bildirim sonrasında sözleşme imzalanamayan ve evraklarını tamamlamayan yatırımcıların değerlendirme sonuçları iptal edileceğini sözleri ekledi.

(İHA)

Share