logo

13 Temmuz 2013

İP İl Yöneticisi Av. Derelioğlu: “Anayasa Mahkemesi’nin Kararınca, Doğu Perinçek ve Diğer Silivri Tutukluları Tahliye Edilmeli”

İşçi Partisi Aydın İl Yöneticisi Avukat Alper Derelioğlu, AKP tarafından çıkarılan ve terör ve örgütlü suçlarda tutukluluk süresini 5 yıldan 10 yıla uzatan yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından 4 Temmuz'da iptal edilmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. Derelioğlu, Silivri'de 5 yıldan fazla zamandır tutuklu bulunan Doğu Perinçek ve diğer tutukluların tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi.

Av. Alper Derelioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, terör ve örgütlü suçlarda tutukluluk süresini 10 yıla uzatan Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesindeki hükmü, anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etmiştir. Bu kararının yanında Yüksek Mahkeme, hukuk mantığı ile hiçbir biçimde bağdaşmayacak bir biçimde, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe gireceğini de hükme bağlamıştır. Bu karardan sonra hukuk dünyasında tutukluluk süresi 5 yılı aşanların tahliye edilmesinin gerekip gerekmediği yolunda tartışma başlamıştır.

Konuyu çözmek için, iptal kararı kavramı ile Anayasa Mahkemesinin bağlayıcı içtihat kavramı arasında ayrım yapmanın önemi artık anlaşılmıştır. İptal kararı bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Anayasa Mahkemesinin içtihadı ise 4 Temmuz günü yürürlüğe girmiştir.

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda tutukluluk süresini devlete karşı suçlarda iki kat artıran hüküm Anayasaya aykırıdır. Bu aykırılık, Anayasa Mahkemesi kararıyla saptanmıştır. Anayasa Mahkemesinin içtihadı 4 Temmuz 2013 günü resmen ilan edilmiştir. İptal kararının yürürlüğe girmesi için bir yıl süre verilmiştir. Ancak içtihadın bir yıl ertelenmesi mümkün değildir. Anayasa hükmü ile yasa hükümlerinin çelişmesi halinde, Anayasa hükmünü resen uygulamak mahkemelerin zorunlu görevidir. Artık bu konuda Mahkemenin takdir yetkisi ve yorum yetkisi kalmamıştır. Mahkeme, 4 Temmuz 2013 tarihinden başlayarak, Anayasaya aykırı olan yasa hükmünü uygulayamaz; Anayasa hükmünü resen uygulamak durumundadır. Bu nedenle Anayasa hükmü gereğince, en çok beş yıl olarak saptanmış olan tutuklama süresi dikkate alınarak tahliyeye karar verilmesi gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi bu kararı ile bir içtihat oluşturmuştur. Bu nedenle de Özel Yetkili Silivri Mahkemesinin bu içtihadı derhal uygulayarak tutukluluk süresi 5 yılı aşan yurtseverleri derhal tahliye etmelidir. Aksine bir tutum hukukun yine hiçe sayılmasıdır, hukukun çiğnenmesidir.  Yeni bir yasa çıkana kadar tutukluluk süresinin Anayasa Mahkemesi içtihadına göre en çok beş yıl olarak uygulanması artık bir hukuki zorunluluktur. Anayasa Mahkemesi içtihadını dikkate almayan bütün uygulamalar, hukuka aykırıdır ve yargıçların sorumluluğunu doğurur.

İşçi Partisi olarak başta genel başkanımız Doğu PERİNÇEK olmak üzere Silivri Zindanındaki tüm Yurtseverlerimizin Anayasa Mahkemesi’nin son içtihadı ile tahliye edileceklerine olan inancımızı yineliyoruz.  Halkımıza ve Kamuoyuna duyurulur.”

(Güçlü ÇEZİK)

Share