logo

30 Ekim 2007

Güncel ekonomik sorunlar kongresi Kuşadası’nda başladı

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Avrupa Araştırmalar Merkezi (AVAM)’nin ortaklaşa düzenlediği, “Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi” Kuşadası’nda başladı.
Kuşadası Adakule Otel’de gerçekleşen Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi’nin açılış törenine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doç.Dr. Turan Erol, ADÜ Rektörü Prof.Dr. Şükrü Boylu, Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve ADÜ Nazilli İİBF İktisat Bölümü Başkanı Doç.Dr. Fuat Erdal ile bilim adamları katıldı.
ADÜ Nazilli İİBF Bölümü Başkanı Doç.Dr. Fuat Erdal, son 25 yıldır Türkiye ekonomisinde çok önemli değişim ve gelişmeler yaşandığını belirterek, ithal ikameci kalkınmadan serbest fiyasaya geçişle birlikte yaşanan olumlu gelişmelerin büyüsünün 90’lı yıllarda bozulmaya başladığını söyledi. Bunu takiben yaşanan krizlerin 2000’li yıllarda ekonomik ve politik istikrarsızlıkları doğurduğunu anlatan Doç.Dr. Erdal, Avrupa Birliği süreci ile birlikte Türkiye ekonomisinin de yeni bir dönüşüme girdiğini söyledi.
ADÜ Rektörü Prof.Dr. Şükrü Boylu ise Türkiye’de nüfusun yüzde 26’sının yoksul olduğunu belirterek, “Bu oran 72 milyonluk nüfusun 18 milyonluk bölümüne karşılık geliyor. Yoksul nüfusun yüzde 1.4’ünün aylık ortalama geliri 100 YTL ve altında. Bu kesim günde 333 kuruş ve daha azıyla yetinmek durumunda. Gelir dağılımındaki korkuç eşitsizlik, tüm dünyada yoksulların aleyhine gelişmeye devam ediyor. Son yıllarda dünya ekonomiside, ekonomik, toplumsal ve teknolojik alanlarda yaşayan değişimler, bilgi ekonomi
kavramı ile açıklanmaktadır. Birbirleriyle yakından ilişkili karmaşık süreçlerden oluşan bu gelişmeler, toplumların artık dünya ölçeğinde düşünüp yaşaması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.”
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doç.Dr. Turan Erol ise Temmuz ayında Amerika’daki subprime Mortgage piyasasında başlayan ve global piyasalarda etkisini gösteren dalgalanmadan Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin iki temel nedenle bu dalgalanmayı başarı olarak atlattıklarına dikkati çekti. SPK Başkanı Erol, “Bunlardan ilki bu ülkelerdeki şirketlerin karlılıklarının yüksek seviyesine ve borçluluklarındaki azalmaya bağlı mikro performansları, ikincisi ise son yıllarda yakalamış oldukları
sağlıklı büyüme trendleridir” dedi.
Dalgalanmanın başından beri ısrarla söyledikleri bir husus olduğunu anlatan Erol, sözlerine şöyle devam etti: “O da dalgalanma sonucu oluşan zararların belli olmaması ve zarar gören menkul kıymetlerin sistem içerisinde bir virüs gibi dolaşarak sistemin sağlıklı işlemesini engellemesinden kaynaklanan belirsizlikti. Bu belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beraber önemli bir iyileşme beklediğimizi söylemiştik, bunun yavaş yavaş gerçekleştiğini görmekteyiz. Dalgalanmanın etkisini artırmış olduğu 14 Ağustos
tarihinden 16 Ekim’e kadar geçen sürede yabancıların hisse seneti portföylerinin 826 milyon dolar artmış olduğu görülmektedir. Ayrıca, dalgalanmanın sağladığı ikinci önemli kazanım ise kredi derecelendirme ile ilgilidir. Yakın finans tarihinde görülmüş olan enron skandalı nasıl denetim standartlarının yeniden sorgulanmasına neden olmuşsa bugün yaşamakta olduğumuz dalgalanma da kredi derecelendirme mekanizmasının yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bunların yanında, dalgalanma konut
finansmanı ile ilgili de önemli bir kazanım getirmiştir. Bizim de kendi mortgage düzenlemelerimizde öncelik verdiğimiz, konutların gerçek değerine, kredilerin ise kişilerin gerçek ödeme gücüne göre değerlendirilmesinin önemi bu çalkantı ile bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu”
Kuşadası Adakule Otel’de 3 gün sürecek Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi’nde “Türkiye’de fiyat istikrarı sağlanmış mı ?, Reel faiz oranları yüksek mi ?, Enflasyon hedeflemesi doğru bir politika mıdır ?, Büyümenin kaynağı ithalat mı ?, Cari açıklar tehlikeli mi?, Ekonomik büyüme sürdürülebilir mi?, Döviz kuru aşırı değerli mi ?, Büyürken yoksullaşıyor muyuz ?, Yeni bir finansal kriz beklentisi var mı?, Yabancı sermaye girişi tehlikeli mi ?, AB’ye üyelik neler getirecek, Büyüyoruz ama hala neden işsisiz”
gibi soruların cevapları aranacak.

(İHA)

Share