logo

01 Ağustos 2013

CKD Aydın Şubesi: Cumhuriyet Kadınları 5 Ağustos’ta Silivri’de!

 

Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Şubesi, Ergenekon sanıkları hakkında mahkemenin hüküm vereceği tarih olan 5 Ağustos 2013 Pazartesi günü Silivri'de olacaklarını duyurdu.

 

Şube yönetimi adına bir açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selma Egesoy, “Mahkeme, kararını açıklamak için 5 Ağustos gününü verdi; Ergenekon Mahkemesi bu kararıyla sanıkların son savunmalarını da dinlemeyeceğini ilan etmiş oldu ve tarihte görülmemiş bir hukuksuzluğa imza atmış oldu. Daha 57 sanık son savunmasını yapmadı; Ergenekon Mahkemesi son savunmaları almadan karar veremez. Bu kanunsuzluğa izin veremeyiz.” dediği açıklamasında şunları söyledi:

 

“Anayasa Mahkemesi, hukuk sistemimize son dönemde giren ve esas olarak siyasal hesaplaşma mantığının ürünü olan tutukluluk sürelerinin, bazı suçlar için  iki kat uygulanacağına ilişkin Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesinin 5. Fıkrasını  iptal etti. Ancak iptal hükmünün, anılan kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 1 yıl sonra uygulanmaya başlanacağı da karar altına alındı.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı esas olarak, adil yargılanma hakkının sağlanmasında yargıç inisiyatifini sınırlamaktadır. AKP iktidarı döneminde, iktidarın başı tarafından hedef gösterilerek hakkında davalar açılmış olan çok sayıda muhalif aydın, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 102. Maddesi dayanak gösterilerek uzun tutuklulukla mağdur edildiler. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, bu mağduriyetin yasal dayanağını ortadan kaldırmış durumdadır. Çünkü; Anayasa Mahkemesi kararları; yasama, yürütme ve yargı erklerini, kesin olarak  bağlamaktadır. 

İptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesi yolundaki kararın yaratacağı hukuki bir sonuç yoktur. Çünkü bu kararla ortaya çıkmış yasal bir boşluk bulunmamaktadır. Bu nedenle, bir yıllık sürenin beklenmesi gerekmeyecektir. Kararda 5 yılı aşan tutukluluk süresinin hukuka aykırılığı açıkça gösterilmiştir. Bu aşamadan sonra, özellikle delillerin toplandığı, sanıklar yönünden kaçma kuşkusunun olmadığı, ayrıca, kaçmayı engelleyecek önlemlerin alınmasının da mahkemenin yetkisi içinde olduğu değerlendirildiğinde, tutukluluk süreleri beş yılı aşmış olanların, tutukluluk hallerinin sürdürülmesi kararı verecek olan yargıçlar sorumlu olacaklardır. Uzun tutukluluk konusunda Türkiye, AİHM önünde defalarca mahkum olmuştur. Anayasa Mahkemesi de bireysel başvurularla ilgili yaptığı yargılamada uzun tutuklulukla ilgili başvuruların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini kabul etmiştir. Hukukun bu konuda ne söylediği açıktır. Bağımsız bir mahkemede, bağımsız yargıçlar; evrensel hukuk, emredici hukuk kuralları, dosya içeriği, yargılamanın ortaya çıkardığı süreç ve kanıtlarla bağlıdırlar. Kaldı ki  26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5237 Sayılı TCY henüz yürürlüğe girmemişken üstelik de yanlış bir yorumla,

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, cezaları infaz edilmekte olan Sivas Katliamı Sanıkları’ndan 14’ü hakkında, yeni yasa’da TCK’nun 146/3. Maddesinin karşılığı bulunmadığı gerekçesi ile sanıkların mağduriyetini önlemek amacı ile infazın tehiri kararı vermiştir. Daha sonra yanlışlığı anlaşılarak geri alınmış olan bu karar, mahkemelerin haksız tutukluluğa verdikleri önemi göstermesi yönünden değerlidir. Ama ne yazık ki aynı özen, diğer pek çok dosyada gösterilmemiştir. Bugün de mahkemelerin, başvuru dahi aramaksızın kendiliğinden tutukluluk süreleri beş yılı aşmış olanların durumlarını değerlendirmesi hukuki bir görevdir.

Ergenekon ve Balyoz tertibine karşı mücadele, Türkiye’nin en önemli sorunudur. Türkiye’nin çözümü tertiplerle tutsak alınmıştır. Tutsaklığa son vermek,  aydınlık ve tam bağımsız Türkiye için zorunludur. Mahkeme, kararını açıklamak için 5 Ağustos gününü verdi; Ergenekon Mahkemesi bu kararıyla sanıkların son savunmalarını da dinlemeyeceğini ilan etmiş oldu ve tarihte görülmemiş bir hukuksuzluğa imza atmış oldu. Daha 57 sanık son savunmasını yapmadı; Ergenekon Mahkemesi son savunmaları almadan karar veremez. Bu kanunsuzluğa izin veremeyiz !!! Bunu yapamayacaklarını Ergenekon tertipçilerine göstermeliyiz !!!

Adalet, güven ve erdemle oluşur. Şunu anımsatmak isteriz ki adaletin sağlanmasında çifte standart, bu iki değeri de yok eder. Değerlerin sarsıldığı bir toplumda, hukuk berhava olur. Hukuk, iktidarda olanlara değil, iktidar eliyle darda bırakılanlara hizmet etmelidir. Bu umutla, uzun tutuklamanın, açık bir özgürlük gaspı olduğu ve bu gaspa hukuk adamlarının neden olmaması gerektiğini,  kadınlar olarak anımsatmak istiyoruz.

Türk Milletinin, Türk Bayrağı altında Atatürk'te birleşerek ayağa kalktığı Haziran Halk Hareketi devam etmektedir. Halk hareketi kendiliğinden değil, örgütlüdür. Önümüzdeki süreçte büyüyerek devam edeceği görülmektedir. 5 Ağustos, yeni bir dönüm noktası olacaktır. Halk hareketi, Ergenekon tertibine karşı verilen mücadelenin dışında değildir.

Cumhuriyet Kadınları, halkımızı da seferber ederek, 5 Ağustos’ta Silivri’de olacaktır.”

(Güçlü ÇEZİK)

Share