logo

05 Temmuz 2013

Torbalı OSGB Firma Ve Çalışanları Bilinçlendiriyor

Torbalı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), ilçedeki büyük firma ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi adına çeşitli etkinlikler yapıyor. Uzman ekip ve mühendislerle firmalara ve çalışanlara tüm sağlık ve güvenlik hizmetleri sunuluyor.

Torbalı’da 1 buçuk ay önce faaliyete geçen Torbalı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), ilçedeki büyük firma ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi adına çeşitli etkinlikler yapıyor. İlçede çok sayıda fabrika bulunduğunu ve sanayi bölgesi olmasının çalışma ortamlarında büyük risklerin oluşmasına neden olduğunu söyleyen OSGB Sorumlu Müdürü Dr. Şule Oğur, “Çıkan yasa ile çalışanların sağlığı korunuyor. OSGB olarak iş yerlerinde değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeye göre rapor hazırlanıyor. Daha sonra ise ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor, iş yerine gereken tüm materyaller temin ediliyor. Gittiğimiz yerlerde uzmanlarımızla eğitim veriyoruz. Verdiğimiz bu eğitimin beraberinde birde tüm çalışanlara ilk yardım eğitimi de vererek herhangi bir kaza durumunda herkesin bilinçli hareket etmesini sağlıyoruz” dedi.

OSGB DANIŞMANLIK VE SAĞLIK GÜVENLİK HİZMETLERİ SUNUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği hakkında çıkan yasa ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları kanun kapsamına aldı. Buna göre ‘Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacak. Kanun aynı zamanda çırak ve stajyerler için de geçerli olacak. Her çalışan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak. Bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacak.’ Bu hizmetleri Torbalı’da sağlayan OSGB hem danışmanlık hem de OSGB hizmetleri veriyor. Danışmanlık hizmeti olarak, Yönetim Sistemi, İş Güvenliği Danışmanlığı, Acil Durum Planlaması, Risk Analizi Ve Risk Değerlendirmesi Ve İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuki Danışmanlığı hizmeti sunuyor. Diğer yandan OSGB olarak da; İş Yeri Hekimi Görevlendirme, İş Güvenliği Hizmetleri, İş Güvenliği Ekipmanları Ve Ekip Oluşumu son olarak da İlk Yardım Eğitimleri ile çok kapsamlı bir alanda hizmet vermeye devam ediyor.

'İŞYERLERİ TEHLİKE DURUMLARINA GÖRE SINIFLANDIRILACAK'

Torbalı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin hizmetleri bunlarla sınırlı kalmıyor. OSGB ayrıca isteyenler için Ağır İşlerde Çalışabilir Raporu, İşe Giriş Muayenesi, Akciğer Grafisi, Odyometre, Kan Testleri, 7/24 Hekim Desteği ve Tıbbi Danışmanlık hizmetleri veriyor. Resmi sitede yapılan açıklamaya göre ‘İşyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla tehlike sınıflarına ayrılacak. Bu sınıflandırmada; yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları gibi hususlar dikkate alınacak. Tehlike sınıfları; işyerlerinin yaptığı asıl iş dikkate alınarak, sosyal tarafların dâhil olduğu bir komisyonun görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilecek. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar görev yapabilecek.’ Resmi sitede yapılan bu açıklamayı değerlendiren Dr. Şule Oğur, “İş güvenliği uzmanlığı belgesi bulunan mühendislerimiz ile kapsamlı şekilde firmalara bu hizmeti sunuyoruz. Özellikle çok tehlikeli grupların risk analizi yapılarak bu gruplara 3 aylık eğitim veriliyor” diye konuştu.

(İHA)

Share