logo

12 Mart 2007

TARİŞ KOOPERATİFÇİLİK OKULU BAŞLADI

Ege Üniversitesi (EÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tarım Ekonomisi Derneği işbirliğiyle düzenlenen Tariş Kooperatifçilik Okulu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde eğitime başladı.
Ege Bölgesi’ndeki Tariş Pamuk Birliği’ne bağlı 44 kooperatifin 90 temsilcisinin katılımıyla EÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Merkez Müdürü Prof.Dr.Erdoğan Oktay, Türkiye’nin tarımsal üretimde dünyada 4.sırada yer aldığını belirterek, AB ülkeleri ve ABD tarımsal ürün potansiyelimiz açısından Türkiye’den çekiniyor ve bizi sürekli izliyor. Bitkisel potansiyel yönünden bu ülkelerden üstün durumdayız. Ancak özellikle büyükbaş hayvancılık, ürünlerin dağıtımı ve pazarlanması konularında sorunlarımız var. Genel olarak bakıldığında Türkiye tarım sektörü Avrupa Birliği’ne hazır durumdadır dedi.
Ülkemizdeki tarım işletmelerinin ortalama arazi genişliğinin 60 dekar olduğunu belirten Prof. Dr. Oktay, Türkiye tarım sektöründe bitkisel üretim yüzde 70 oranındadır. Hayvansal üretimin payı yüzde 30’lardadır. 2001’den sonra Türkiye, tarıma yapılan fiyat yardımlarını ortadan kaldırmak ve bunun yerine doğrudan gelir transferi gerçekleştirmek üzere; IMF ve Dünya Bankası’nın önderliğinde, yapısal reformlardan oluşan bir paket uygulamaya koydu. Dünya Bankası raporuna göre bu program sonucu tarımsal gelir yüzde 16 düşerken, tarımsal ürün oranı yüzde 4 azaldı diye konuştu.
Türk tarım sektörünün ulusal ekonomideki yerini ve önemini koruduğunu belirten Prof. Dr. Oktay, Türkiye tarım sektörü 1994 ve 2001 ekonomik krizleri ile uygulanan tarım politikalarından olumsuz etkilendi. Özellikle 2006 yılında Türkiye’de tarım ürünlerindeki fiyat düşüşleri ve pazarlama sorunları çiftçilerin gelir düzeylerini olumsuz etkilemiştir. Türkiye 1980’li yıllardan beri uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle, zengin ve doğal üretim kaynaklarını değerlendirememiştir. Bununla beraber, 2001 yılından itibaren yeni kanunlar çıkarılarak bazı gelişmeler gözlenmiştir. Türkiye bitkisel üretimde meyve ve sebzede, işgücü fazlalığı, doğal zenginlik potansiyeli ile avantajlı görülmektedir. Ancak, tarım ürünleri ticaretindeki kısıtlamalar ve vergiler Türkiye’nin aleyhine olmaktadır dedi.
Bir ay devam edecek eğitim programı kapsamında kooperatifçilere Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği ile karşılaştırmalı analiz, değişen dünya koşullarında kooperatifçiliğin yeniden değerlendirilmesi, pamuk üretiminde kooperatifçiliğin rolü, maliyetin düşürülmesinde makine kullanımı, küreselleşmenin Türkiye pamuk üretimine etkileri konularında EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri tarafından bilgiler verilecek.

(İHA)

Share