logo

18 Ekim 2007

Küresel ısınma gıda üretimini olumsuz etkiliyor

Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ali Uzakgider, son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın gıda üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.
16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ali Uzakgider, Türkiye’de açlık sorunu olmamakla birlikte 10 milyona yakın insanın yetersiz protein ve düşük kalori ile beslendiğini anlattı. Yeryüzündeki nimetlerin herkese yetecek düzeyde olduğunu belirten Uzakgider, şöyle konuştu: “Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Bu gün, ülkemizin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 1979 yılında almış olduğu bir kararla gıda ile
ilgili sorunları gündeme getirmek ve insanların dikkatini çekmek amaçlanmıştır. İnsanların varlıklarını idame ettirmede olmazsa olmazı olan gıda, tüm insanlık için stratejik bir olgudur. İnsanlar birinci derecede karınlarını doyurmak zorundadır. Bu noktadan hareketle, bütün devletler öncelikle insanlarını yeterli, dengeli ve sağlıklı beslemenin tedbirlerini almanın yollarını aramışlardır.”
Uzakgider, yeryüzünün nimetleri herkese yetecek miktarda olmasına rağmen düzensiz gelir dağılımı ve farklı kalkınmışlık düzeyleri gibi faktörlerin insanların en doğal hakkı olan gıdaya erişimin eşit şekilde dağılımını engellediğini söyledi.
Daha da vahiminin evrensel bir hak olan gıda hakkının insanları kontrol altında tutma, sindirme, hükmetme gibi hususlara sebep olacak şekilde bir silah olarak kullanıldığını belirten Uzakgider, yeterli gıda olmasının problemi çözmediğini, bu gıdaya herkesin fiziksel ve ekonomik olarak ulaşabilmeleri gerektiğini söyledi.
Sunulan gıdanın aynı zamanda insan sağlığı açısından yeterli, dengeli ve sağlıklı olması gerektiğini anlatan Mehmet Ali Uzakgider, Türkiye’de 10 milyon insanın yetersiz beslendiğini şöyle anlattı: “Son yıllarda yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim değişiklikleri, kuraklık, sel ve benzeri olaylar, gıda üretimini olumsuz etkilemektedir. Ülkeler tarafından gerekli tedbirler alınmazsa, gelecek yıllarda mevcut tablonun daha da kötüleşeceği aşikar. 2020’li yıllarda, 7 milyara ulaşacağı
hesaplanan dünya nüfusunun günümüz itibariyle yaklaşık bir milyarı açlıkla boğuşmaktadır. Halbuki yılda silahlanmaya harcanan paranın sadece yüzde 1’i ile açlık sorunu ortadan kaldırılabilir.”
Uzakgider, Türkiye’nin coğrafya ve iklim olarak yeterli ve dengeli beslenmeye yetecek özelliklere sahip olduğunu ancak mevcut toprak, su, orman gibi kaynakların düzenli kullanılamayışı, çevre kirliliği, erozyon, kuraklık ve benzeri unsurların üretimi olumsuz yönde etkilediğini anlattı. İnsanımızın gerek tarımsal gerek hayvansal işletmelerin, küçük, verimsiz ve yetersiz olmasından dolayı ekonomik anlamda sağlıklı üretim yapamadığını anlatan Uzakgider, sözlerini şöyle tamamladı: “Geleceğimiz için bir an
önce köklü tedbirlerle kırsal alanı yeniden düzenleyerek milli servetimiz olan toprak, su, hava gibi kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilir gıda üretimini sağlamalıyız.”

(İHA)

Share