logo

15 Ekim 2007

Kadınlar meşaleyi İzmir’den yakacak

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile görüşen İZSİAD Başkanı İlknur Denizli, kadın istihdamına yönelik vergi ve sigorta primi indirimi konusunda hükümetten destek talep etti. İlknur Denizli, TBMM’de kadın-erkek eşitliği izleme komisyonu kurulmasını da önerdi.
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Denizli, ekonomide beklenen kalkınma için kadınların aktif olarak iş dünyasında yer alması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve İşgücünde Kadın Komisyonu Başkanı olan Denizli, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’yu ziyaret ederek, TÜRKONFED tarafından hazırlanan iş gücünde kadın raporu ve önerileri hakkında bilgi verdi.
Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir ögesi olmasının mutlaka bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğini belirten İlknur Denizli, şöyle konuştu: “Gelişmiş ekonomiler, kadın iş gücü potansiyelini aktive ederek başarıya ulaşmıştır. Bugün Türkiye’de kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 26 iken AB ortalaması yüzde 55’tir. Türk kadınının iş gücü potansiyelini, ekonominin içine ciddi oranda alamadığımız bir gerçek. Dünya ile rekabet eden bir ekonomi hedefinde kadınlarımızın bilgi ve
becerilerini bu sistemin içine entegre etmemiz gerekir.”
TÜRKONFED’in bu sürece yönelik ülke çapında bir kampanya başlatmak istediğini belirten Denizli, şöyle konuştu: “Yetişmiş ve eğitimli insan profiliyle İzmir burada öncü rol oynayacaktır. Türk kadını için İzmir’de yakacağımız meşale, meslek ve sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle tüm yurdu aydınlatacaktır.”
Denizli, ayrıca, Bakan Çubukçu’dan TBMM’de kadın-erkek eşitliği izleme komisyonu kurulmasını istedi. Kadın istihdamının yüksek olduğu işletmelere vergi ve sigorta primi indirimi sağlanması, kreş ve yaşlı bakım evi sayısının özellikle Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) yakın çevrelerde yoğunlaştırılması önerilerini dile getiren Denizli, OSB’ler, Ticaret ve Sanayi Odaları, devlet, sanayici ve çalışan kadınlar tarafından oluşturulacak ortak fonların kreş sorununun çözüme katkı sağlayacağını ifade etti.
Denizli, “Artık iradeyi kadından yana ortaya koymak lazım. Bunun için sizlerin desteğine büyük ihtiyacımız var” dedi.
TÜRKONFED’in 2007’yi İş Dünyasında Kadın Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan İlknur Denizli, sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda iş dünyasında ön plana çıkmaya başlayan kadınların bu başarısı, şaşırtıcı değil sevindirici bir gelişmedir. Gelinen nokta, elbette yeterli değil. Tüm hedefimiz, ekonomi içinde aktif rol oynayan kadın sayısını artırmak olmalı. Özellikle işveren kadınlarımızın sayısını. Bunun için de önce eğitim gerekiyor. Eğitim eksikliği giderildikçe finansman kolaylıkları sağlandıkça,
kadınlar iş hayatında daha da yükselecektir. Türkiye’de hızlı gelişme, kadın girişimcilerin sayısının artmasıyla daha kolay olur.”
Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ise Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınması için, toplumun her kesiminin el birliği ile çalışmasının zorunlu olduğunu söyledi. Devlet Bakanı Çubukçu, İzmir’den başlatılacak ‘Kadınların çalışma hayatına katkısını artırmak’ konulu çalışmalara sevinerek katılacağını bildirdi. Oluşturulacak örnek projelere her desteği vereceğini ifade eden Çubukçu, hükümet olarak çok önemli bir potansiyel olarak gördükleri kadınların sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmez bir öğesi olduğunu
belirtti. Kendi bürokratlarının da yüzde 50’den fazlasının kadın olmasını istediğini belirten Çubukçu, şöyle konuştu: “Bunu hayata geçirmek için ciddi çaba sarfediyorum. Kadınların çalışma hayatında daha etkin rol alması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sivil toplum örgütlerinin, devletin güç birliği içinde olması amaca ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Kadınlarımızın çalışma hayatında gerektiği şekilde yer almasının, AB ile aramızdaki sosyal farkları da önemli oranda gidereceğini ve AB üyeliği
yolunda Türkiye’nin işini kolaylaştıracağını biliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, herkes elini taşın altına koymalı. Benim isteğim odalarda, sendikalarda, sivil toplum örgütlerinde de kadın temsilcilerin sayısının artmasıdır.”

(İHA)

Share