logo

16 Ağustos 2007

İZTO’dan hükümete bakanlar kurulu önerisi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, “Bakanlıklar yeniden yapılandırılırken, bunlara bağlı kuruluşlar da yeniden düzenlenmeli” dedi.
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Bakanlar Kurulu’nun yapısında önemli değişiklikler yapılmasını istedi. Özellikle temel sorunlar ve konuların sahibinin net olarak belirlenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Demirtaş, “Biraz onda biraz bunda olmaz. Sorunlar çözülmez, gelişme sağlanamaz ve bürokrasiye takılır. Net olarak temel meselelerin adresleri ve bakanlıklar belli olmalı” dedi.
Demirtaş, bunun örneklerinin çok sık yaşandığını aynı konu ile ilgili bakanlıkların kendi görev alanlarına girdiği düşüncesiyle farklı kararlar verdiğini, bunların daha sonra düzeltilmesinin kötü sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Demirtaş, “Bakanlıklar yeniden yapılandırılırken, bunlara bağlı kuruluşlar, ilgili kuruluşlar da yeniden düzenlenmeli” dedi. Bakanlar Kurulu önerileri için AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok gelişmiş ve Türkiye benzeri gelişmekte olan ülkelerin yapısını incelediklerini
belirten Demirtaş, öncelikle temel bakanlıklar olan Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Sağlık bakanlıklarının var olacağını söyledi.
AR-GE VE İNOVASYONA DESTEK GEREKİYOR
İş dünyası olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kendileri için önem taşıdığını belirten Demirtaş, şöyle konuştu: “Ama bu bakanlık klasik olarak ticareti düzenleyici, kural koyucu bir yapıdan çıkarılmalı. Artık üretim için Ar-ge’nin, yeniliklerin, teknoloji üretmenin büyük önemi var. 59’uncu hükümet KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığı ile Ar-geye, teknolojiye önem veren bir hükümet oldu. Şimdi bu bir adım daha ileriye giderek mevcut bakanlığımızın Sanayi, Ticaret, Teknoloji ve Yenilikler Bakanlığı olmasını
istiyoruz. Avusturya’da Fen Bilimleri ve Araştırma Bakanlığı, İngiltere’de Yenilik ve Beceri, Çin’de Bilim ve Teknoloji, Danimarka’da Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlıkları var. Türkiye’de inovasyon için yaptığı çalışmaları bir bakanlık altında yürütmeli”
KURAKLIK SUYUN DEĞERİNİ GÖSTERDİ
Demirtaş, su sorunu ve kuraklığın ne kadar büyük problem olduğunu bugünlerde bütün Türkiye’nin daha iyi anladığını söyledi. Barajlar, sulama birlikleri, hidroelektrik santralleri, nehir ve göllerin temizliği gibi konuların her biri ile ayrı bakanlıklar, kuruluşlar ilgilendiğini anlatan Demirtaş, “Bu nedenle Çevre ve Su Yönetmeliği Bakanlığı kurulurken, Orman Bakanlığı tek başına bir bakanlık olmalı” dedi.
Ekonomide çok fazla dağınık olduğunu anlatan Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oysa ekonomide gelişim için koordinasyon ve eşgüdüm büyük önem taşıyor. Hepsi tek bir Ekonomi Bakanlığı altında toplanmalı. Asıl ekonomi konusunda bize gereken bir Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı. Bugün ülke ekonomisinin lokomotifi ihracat ve yabancı sermaye ise sadece buna özel bir bakanlık kurulmalı. Etrafı denizle çevrili ülkemizde denizcilik ve balıkçılık en azından tarım kadar önemli ve büyük potansiyeli var.
Bu yüzden Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı kurulmalı. Bizim önerdiğimiz Bakanlar Kurulu, Başbakan ile birlikte 18 üyeli. Mevcut Kabine şu an 23 üyeli. Bakanlık sayısının daha da azaltılması, hepimizin en büyük şikayetlerinden olan bürokrasinin azaltılması konusunda da önemli bir adım olacaktır.”
İZTO’nun önerdiği Bakanlar Kurulu listesi şöyle: “Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi Ticaret Teknoloji ve Yenilikler Bakanlığı, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı ve Kentsel Gelişim Bakanlığı, Çevre ve Su Yönetmeliği Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Ekononomi Bakanlığı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı, Turizm Kültür
Spor ve Gençlik Bakanlığı, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı.”

(İHA)

Share