logo

23 Ağustos 2007

Denizli İl Koordinasyon kurulu

Denizli İl Koordinasyon Kurulu 2007 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Denizli Vali Yardımcısı Mestan Yayman başkanlığında yapıldı. Denizli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, daire müdürleri ve belediye başkanları katıldı.
Denizli Vali Yardımcısı Mestan Yayman, bu yıl 977 projeden 264’ünün bitirildiğini, 461 projenin devam ettiğini, 57 projenin ihale aşamasında olduğunu, 195 projeye de çeşitli sebeplerle başlanamadığını söyledi.
977 projenin toplam bedelinin 1 milyar 401 milyon YTL olduğunu anlatan Yayman, 2007 yılı toplam ödeneğinin de 362.9 milyon YTL olduğunu belirtti.
Harcama tutarının 137.8 milyon olarak gerçekleştiğini belirten Yayman, şöyle konuştu: “30 Haziran 2007 tarihi itibariyle yatırımlardaki nakdi gerçekleşme yüzde 38, fiziki gerçekleşme yüzde 36.8 seviyelerinde oldu. Yılın ilk yarısı olması nedeniyle nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları biraz düşük seviyelerde kaldı.”
Yatırımların ulaştırma, tarım, enerji, eğitim, kırsal alt yapı, sağlık, spor, konut, çevre ve orman, madencilik, sosyal hizmetler, kültür ve turizm ve diğer kamu hizmetlerinde yapıldığını belirten Yayman, en fazla yatırımın yüzde 22.2 ile ulaştırma ve yüzde 20.8 ile tarım olduğunu söyledi.
Denizli’de 2007 yılı ödeneklerinde diğer kamu hizmetleri yüzde 26.2 ile ilk sırada yer alırken, konut yüzde 15.4, ulaştırma da yüzde 13.9 ile en fazla ödenek ayrılan sektörler oldu.
Mahalli İdareler dışındaki kuruluşların 2007 yılı yatırım ödeneklerinde birinci sırayı 42.5 milyon YTL ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, ikinci sırayı 30.9 milyon YTL ile İller Bankası, üçüncü sırayı da 26.9 milyon YTL ile Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü aldı.
Denizli’de konut sorununa çözüm bulmak amacıyla Denizli Belediye Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi iştirakiyle sürdürülen çalışmalar ve doğalgaz yatırımlarına yönelik çalışmaların devam ettiği, Başbakanlık DPT Müsteşarlığı’nın genelgesi gereğince 2008-2010 dönemi Yatırım Programı hazırlıkları çerçevesinde genel bütçe, Özel İdare Bütçesi ve Denizli Belediye Başkanlığı’na ait 2008 yılı Yatırım yılı Programı teklifleri ödenek talebi toplamının 395 milyon 252 bin 421 YTL olarak hesaplandığı ifade edildi.

(İHA)

Share