logo

18 Eylül 2007

Büyükşehirden tarıma can suyu

Atık suların tarım sulamasında kullanılması çalışmalarına hız veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da sulamada büyük tasarruf sağlayacak topraksız tarımla ilgili araştırmalar yürütüyor.
Küresel ısınma tehdidi nedeniyle su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için projeler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık suyun tarımda kullanılmasını sağlayacak çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Bir taraftan Çiğli Arıtma Tesisi’ndeki suyun tuzluluk oranını düşürmeye çalışırken diğer taraftan da Gediz, Menderes, Nif Çayı ve Yarımada’ya kurulacak arıtma tesislerinden çıkacak suyun planlamasını yapan Büyükşehir Belediyesi, sulamada büyük tasarruf sağlaması öngörülen topraksız tarım araştırmalarını da
yoğunlaştırdı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin en önemli “4 yaşam havzası” olan Gediz, Menderes, Nif Çayı ve Yarımada bölgelerinde kurulacak 9 adet biyolojik arıtma tesisinden çıkan suyun tarımsal sulamaya verileceğini söyledi. İZSU’nun atık su arıtma tesisi ve kolektör hattı çalışmalarına başladığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, bu kapsamda geliştirilen diğer projenin ise Çiğli Arıtma Tesisi’ne yönelik olduğunu söyledi.
Deniz seviyesinin yer yer kanalizasyon şebekesinden yüksekte olması nedeniyle, Çiğli Arıtma’dan çıkan arıtma suyunun tuzluluk oranının yüksek olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, “Ancak bu suyun Sol Sahil ve Sağ Sahil Sulama Birlikleri’nin depolarında Gediz’den gelen suyla yüzde 50 oranında karıştırılarak, tuz oranının seyreltilmesi ve tarıma verilmesi söz konusu. Suyun depolanmasına imkan olmayan dönemlerde ise yine bu tuzlu suyun kamu arazilerine deşarj edilerek, yer altı
kaynaklarının beslenmesini hedefliyoruz. Ayrıca su, bu şekilde doğal yoldan tuzundan arınmış olacak” diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir yandan da topraksız tarımla ilgili araştırmalar yürüttüğünü ve uygulanabilirliğini araştırdığını açıklayan Başkan Kocaoğlu, “Topraksız ve minimum suyla yapılacak tarım faaliyetlerinde verim alınabilecek bir noktaya geldiğimizde, çiftçiyi teşvik ederek bu yönteme geçiş sağlamak istiyoruz. Böylece hem suyun tasarruflu kullanımını ve tarım alanlarında verim artışını hem de çevrenin korunmasını sağlamış olacağız” dedi.
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği gereği, havzalarda kontrollü olarak organik üretim yapılmasının önerildiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak, önce özellikle Tahtalı Havzası’nda organik tarıma geçilmesi konusunda köylülerin bilgilendirileceğini ifade etti. Tüm olanakları seferber ederek, gerek üretim gerekse pazarlama konusunda çiftçiye destek veridiklerini belirten Kocaoğlu, organik tarımın yaygınlaştırılmasıyla, su kaynaklarının da temiz tutulacağını söyledi.
Park ve bahçelerden çıkan bitkisel atıkların değerlendirilmesi ve tarlalardaki su tüketiminin azaltılması amacıyla “Kompost Üretim Tesisi” kurmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca suyun bitki köklerinde daha uzun süre kalarak daha az su tüketilmesini sağlayacak çalışmalarla daha az su tüketen bitkilerin dikimi konusundaki projelerini de uygulamaya koydu. Gediz Ovası’ndaki yeraltı sularının, İzmir’in en önemli kaynaklarını oluşturduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
“Yeraltındaki suların seviyesi düştükçe, boşalan alanları Körfez’in sularının dolduracağı öngörülüyor. Teknik ekibimiz, tuzlu suyla karışan yeraltı sularının arıtılarak içme suyu elde edilmesi yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Bu projenin hayata geçirilmesi ile gelecekte tarımda yaşanacak olası susuzluk tehlikesinin de önüne geçilmiş olacak” şeklinde konuştu.

(İHA)

Share