logo

27 Ocak 2007

BURS KUYRUĞU ÖĞRENCİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI!

İzmir Büyükşehir Bele diyesi tarafından verilen Ah met Priştina Eğitim Yardımı Sandığı Bursu’ndan yarar lanmaya hak kazanan İzmir ‘li öğrenciler, belediye binası önünde uzun kuyruk oluş turdu.
2005-2006 öğretim yı lında burs için 33 bin 470 öğ renci başvurmuştu. Yapılan başvuruların incelenmesi so nucu 12 bin 138 kişi burs almaya hak kazanmıştı. Bu yıl ise burstan faydalanmak için 33 bin öğrenci baş vuruda bulundu.
Bu öğrencilerden burs almaya hak kazananlar, bele diye binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladılar.
İlerleyen saatlerde uza yan kuyruk, Büyükşehir Be lediye Sarayı’ndan Saat Ku lesi’ne kadar ulaştı. Öğrenci başına 100 YTL olarak belirle nen burstan faydalanacak olan lar, bursun kendileri için çok fay dalı olacağını belirttiler.
(İHA)

Share