logo

25 Ocak 2007

ALAŞEHİR İHRACATTA REKOR KIRDI

Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde Gümrük Müdürlüğü’nün hizmete girmesiyle birlikte ilçede ihracatta rekor kırıldı. Başta Sultaniye üzümü olmak üzere çeşitli meyve ve sebze ihracatının yapıldığı ilçeden 2005 yılında 5 bin 851 tır yurt dışına çıkış yaparken, 2006 yılında ise 6 bin 85 tır çıkışı oldu. İhracat geliri ise bir yılda 97 milyon doları aştı.
Sultaniye üzümünün yanı sıra kiraz, çilek, armut, ayva, biber, cen net elması, domates, erik, greyfurt, hıyar, havuç, kestane, nar, kayısı, incir, patlıcan, salamura yaprak gibi meyve ve sebzelerin ihracat ra kamlarının artması ilçedeki üreticileri sevindirdi. ‘006 yılında Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya, Norveç, Letonya, İtalya, Kanada, Fransa, Litvanya, Gürcistan, Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Avusturya, Moldova, Sırbistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştirildi. 2006 yılında 113 bin ton sofralık üzüm ihracatı ger çekleştirildi. Yapılan genel ihracattan 97 milyon 644 bin 309 USD gelir elde edildi. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, “Bölgemi zin en önemli gelir kaynağı olan yaş ve kuru üzüm sorun larının tamamen bitmemesine rağmen Alaşehir’e ilk kez Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması ile ihracatçıların sorunlarına çözüm buludnu. Ancak ihracat için tam alt yapı oluşamadı. İl Kontrol Müdürlüğü’nün yeterli olmaması, günde en fazla 30 analiz sonucuna bakılabil mesi, yaş üzümde teşviğin yetersiz olması ihracatçıyı olum suz yönde etkileyen sorunların bir kısmıdır. İhracat sorun larımızın en başında ilaç kalıntısı sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunu aşmak için de Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Tariş, İlçe Tarım Müdürlüğü gibi kurumlarla ortaklaşa çalışarak seminerler düzenliyor, üreticileri eğiterek çözüm üretiyoruz. Yaş üzüm ihracatının fazla olması kuru üzüm rekoltesini düşüreceğinden fiyatlar daha da yüksek olacak, üreticimizin refah payı artacaktır.” diye konuştu.
ALAŞEHİR, BÖLGENİN İHRACAT MERKEZİ OLDU
Alaşehir Ticaret Borsası’nın girişimleri sonucu borsa binasında hizmet vermek üzere ilçeye kurulan Gümrük Mü dürlüğü, ihracatçı sayısında rekor artışa neden oldu. İlçedeki işletme sayısı 100 civarında oldu. İhracatçı firmaların art masıyla Alaşehir ve çevre ilçelerin işsizlik sorunu da çözüldü ve ilçenin ekonomisi yeni bir ivme kazandı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, “İlçemizde Nisan ayında çilek ile başlayan ihracat, Mayıs-Haziran ve Temmuz ayların da kiraz, kayısı ve şeftali ile devam etti. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında bunu sofralık üzüm takip etti. Kasımdan itiba ren yine dalından ve soğuk hava depolarından sofralık üzüm ve ayrıca ayva, nar ve kestane gibi bir çok sebze ve meyve ihracatı şubat ayına kadar devam edecek. Aralık ayı sonu itibariyle toplam 6 bin 85 tır çıkışı yapıldı ve 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 itibariyle 97 milyon 644 bin 309 USD ihracat yapıldı. Alaşehir’i Türkiye’nin en önemli ihracat merkezi yapma iddiamızı sürdü rüyoruz. Borsa olarak ilçedeki tüm kurumlarla ittifak halinde bu nu başaracağız” dedi.
(İHA)

Share