logo

22 Ekim 2007

Afete Dirençli Şehit Denizli Çalıştay’ı sona erdi

Afete Dirençli Şehit Denizli Çalıştay’ı sona erdi
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2 gün süren çalıştayın bugünkü oturumuna, Denizli Valisi Hasan Canpolat, vali yardımcıları, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Kumsar, Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Çınar, daire müdürleri, öğretim üyeleri ve bazı meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Türkiye Acil Durum Yönetim Modeli/TABİS konusunda bir konuşma yapan ve afetlerle ilgili çıkarılan yasalar ile afetle ilgili kuruluşlar hakkında bilgi veren Vali Canpolat, afete maruz kalınmaması, kalınırsa da alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Bütün vatandaşların, kurum ve kuruluşların afetle mücadelede üzerlerine düşen görevi yapmaya zorunlu olduğunu ifade eden Vali Canpolat, şöyle konuştu: “Halkımız, bir afete maruz kalındığı zaman mülki amirin sevk ve idaresinde üzerine düşen
görevi yapıyor. Bu geçmişten gelen köklü idare sistemi ve halkımızın duyarlı ve sorumlu hareket etmesinden kaynaklanıyor. Ancak bazı durumlarda olumsuzluklar da yaşanmıyor değil. Bir afet anında bütün kurum ve kuruluşlarımız ve halkımız yardıma koşuyor. Ancak bu iyi organize edilmediği taktirde afete müdahale istendiği gibi yapılamıyor. Afet durumlarında kurtarma çalışmalarının yürütülmesinin iyi organize edilmesi gerekiyor. Planlı hareket etmek, kurtarma çalışmalarının istendiği gibi yapılması ve hedefine
ulaşması için önemli.”
İl ve İlçe Acil Yardım Planları’nın hazırlanması ve güncellenmesinden birinci derecede mülki amirlerin sorumlu olduğunu belirten Vali Canpolat, ancak bu planların uygulanabilir olması gerektiğini söyledi. Bu planların uygulanmasını sağlayan personelin de eğitimli ve yeterli olması gerektiğini belirten Canpolat, planın kusursuz ve aksaksız işlemesi için bunun şart olduğunu ancak bazı zamanlarda özellikle personel konusunda sıkıntı yaşanabildiğini belirterek sivil savunma tatbikatlarına değindi. Bazı
sivil savunma tatbikatlarının adeta yasak savma yapıldığını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu: “Tatbikat ciddi bir iştir ve gereği gibi yapılmalıdır. Tatbikat ne kadar düzgün ve olması gerektiği gibi yapılırsa, bir afet anında da öğrenilenlerin uygulaması daha kolay olur. Denizli İl Sivil Savunma Müdürlüğü böyle bir tatbikat için hazırlıklarını sürdürüyor.”
Kızılay’ın görevlerine de değinen Vali Canpolat, Kızılay’ın iaşe, barınma, giyinme ve sağlık gibi en temel görevleri yerine getiren çok önemli bir kurum olduğunu ifade etti. Vali Canpolat, Türkiye’de afetle mücadele kapsamında oluşturulan kuruluşların çeşitli bakanlık ve yerel idareler bünyesinde olduğunu ve bu çok başlı yapının afetle mücadelede organizasyon konusunda sorunlara sebep olduğunu, mücadelenin tek elden yapılmasının afetle etkin mücadele konusunda önemli olduğunu söyledi. Vali Canpolat, çok
başlılık, merkezi idare ve yerel yönetimlerin arasındaki ilişkilerin istenen seviyede olmaması, yerel yönetimlerin acil durum yönetimleri konusunda kapasitelerinin zayıflığı, acil durum yönetimi ile itfaiye hizmetleri arasındaki iş birliğinin yeterli düzeyde sağlanamaması, halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusundaki eksiklik, koordinasyon ve standardizasyon yapacak birimlerin eksiklikleri, gönüllülük sistemindeki eksiklik ve idari birimler arasındaki yeterli iletişimin olmamasının, afetle mücadelede
yaşanan sorunlar olduğunu bildirdi.
(İHA)

Share