logo

25 Ocak 2007

350 YILLIK TAPU SEVİNCİ!

Muğla’da tapusuz köy ler tapularına kavuşmaya başladı. Muğla merkezde ta pusu bulunmayan 12 köyden 8 köyün tapuları dağıtıldı.
Muğla’ya 15 km uzak lıktaki Yaraş Köylüleri 350 yıl sonra tapularına ancak kavuşabildi. Cumhuriyet dö nemine girildiği günden bu yana köylülerin ne oturduk ları evlerinin, ne de yıllardır kullandıkları tarlalarının ta puları yoktu. 2006 yılı başın da köylülerin tapularına ka vuşması için Muğla Tapu Ka dastro Müdürlüğü çalışmala ra başladı. Bir yıl süren çalış maların ardından 350 yıllık köy, dün düzenlenen törenle tapularına kavuştu. Bin 100 kişinin yaşadığı yaraş Köyün de 2 bin 884 adet tapu dağıtıl dı.
23 BİN TAPU DAĞITILACAK
Muğla merkeze bağlı 12 tapusuz köyden 8 köyün kadastro çalışmaları tamam landı. Yaraş, Çamoluk, Dağ pınar, Esençay, Meke, Şen yayla, Taşlı, Yörükoğlu köy lüleri tapularını aldı. 2007 yılı içerisinde Bağyaka, Çır pı, Kıran ve Zeytinköy’de köylülerin tapuları dağıtı lacak.
Muğla Kadastro Müdü rü Emin Mardan, “Muğla merkeze bağlı köyleri mizden 12’sinin tapusu yok tu. 8 köyümüzün tapularını dağıttık. 4 köyümüzün tapu larını 2007 yılı içerisinde dağıtacağız..Bu güne kadar 18 bin 200 tapu dağıttık. 2007 sonuna kadar toplam 23 bin 112 tapu dağıtacağız. Böylelikle merkeze bağlı tüm köylerimizin tapuları dağıtılmış olacak.” dedi.
Yaraş köyü Muhtarı Hasan Çallı, yıllar sonra köy lülerin tapularına kavuşma sından dolayı Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne teşekkür eder ken, “2006 yılı başında ka dastro çalışmaları başladı. Çalışmalar sonrası köyü müzdeki hak sahipleri ta pularını aldılar. 350 yıllık geçmişi olan köyümüzde artık köylü vatandaşları mız kendi tapularına ka vuştu.” diye konuştu.
(İHA)

Share