logo

02 Ağustos 2013

2012 Yılı Manisa’nın Bitkisel Üretim Değeri 2,6 Milyar Tl

Etkin tarımsal üretim politikalarının geliştirilmesinde, uygulanmasında ve kontrolünde ihtiyaç duyulan sağlıklı ve ayrıntılı tarım bilgileri idari kayıtlardan ve tarım sayımlarından elde ediliyor. Türkiye’de bitkisel üretime ait tarımsal alan, üretim miktarı, ağaç sayıları, verim bilgileri ile gübre, tarımsal ilaç, organik tarım, tarımsal alet ve makine sayılarına ilişkin istatistikler ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’nın il ve ilçe müdürlüklerinden, tarımsal alet ve makine varlığı, meyvecilik ve bağcılık istatistikleriyle ilgili veriler tarımsal işletmelerden TÜİK tarafından derleniyor.

2012 yılı geçici verilerine bakıldığında, Türkiye’nin bitkisel üretim değeri bir önceki yıla göre %1,3 azalarak yaklaşık 87,8 milyar TL oldu. Bitkisel üretimi değerini oluşturan tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri bir önceki yıla göre %7,3 azalarak yaklaşık 33,1 milyar TL, sebze üretim değeri %0,4 azalarak 25,4 milyar TL ve meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri ise %5,4 artarak 29,2 milyar TL oldu.

2012 yılı geçici verilerine göre bitkisel üretim değeri en yüksek olan 5 il sırasıyla, Antalya (7,8 milyar TL), Mersin (4,3 milyar TL), İzmir (4,1 milyar TL), Konya (4,0 milyar TL) ve Şanlıurfa (3,7 milyar TL)’dır. Bitkisel üretim değeri en düşük olan 5 il ise sırasıyla, Ardahan (19,8 milyon TL), Tunceli (60,4 milyon TL), Bayburt (69,5 milyon TL), Bingöl (70,9 milyon TL) ve Karabük (86,8 milyon TL) olarak gerçekleşti.

Türkiye’de kişi başına bitkisel üretim değeri ise 2011 yılında 1 191 TL iken 2012 yılında düşüş göstererek 1 162 TL oldu. 2012 yılı geçici verilerine göre kişi başına bitkisel üretim değeri en yüksek olan 5 il sırasıyla Karaman (5 858 TL), Çanakkale (3 866 TL), Antalya (3 522 TL), Rize (3 310 TL) ve Isparta (3 132 TL) geldi. Öte yandan kişi başına bitkisel üretim değeri en düşük olan 5 il ise sırasıyla İstanbul (23 TL), Van (151 TL), Ardahan (185 TL), Kocaeli (200 TL) ve Bingöl (270 TL) oldu.

2012 yılında Manisa ilinin bitkisel üretim değeri, bir önceki yıla göre % 5 artış göstererek 2,6 milyar TL’ye yükselmiş olup Manisa, bu değerle en yüksek bitkisel üretim değerine sahip 7. il konumundadır. Manisa ilinin bitkisel üretim değerinin Türkiye bitkisel üretim değeri içindeki payı % 3 olarak gerçekleşti. 2011 yılında Manisa ilinde 1 864 TL olan kişi başına bitkisel üretim değeri 2012 yılında artış göstererek 1 949 TL olmuştur. Manisa ili, diğer iller ile kıyaslandığında kişi başına bitkisel üretim değeri en yüksek olan 21. il konumunda bulunuyor.

2012 yılında Ege Bölgesi’nde bitkisel üretim değeri bir önceki yıla göre % 2,9 oranında artış göstererek 15,4 milyar TL olurken, Ege Bölgesi’nin bitkisel üretim değerinin Türkiye bitkisel üretim değeri içindeki payı % 17,6’dır. Ege Bölgesi’nde kişi başına bitkisel üretim değeri bir önceki yıla göre artarak 1 578 TL oldu.

2012 yılında Ege Bölgesi illeri arasında bitkisel üretim değeri en yüksek olan il 4 miyar TL ile İzmir iken en düşük olan il ise 637 milyon TL ile Uşak oldu. Manisa ili, Ege Bölgesi illeri arasında İzmir ilinden sonra en yüksek bitkisel üretim değerine sahip 2.il konumunda. Manisa ilinin bitkisel üretim değerinin Ege Bölgesi’nin bitkisel üretim değeri içindeki payı % 17 olarak gerçekleşti.

2012 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek kişi başına bitkisel üretim değerine sahip olan il 2 667 TL ile Muğla olur iken en düşük değere sahip olan il ise 1 016 ile İzmir olarak belirlendi. Manisa ili, Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek kişi başına bitkisel üretim değerine sahip 3. il konumunda bulunuyor. Manisa ilinin 1 949 TL’lik kişi başına bitkisel üretim değeri, Ege Bölgesinin 1 578 TL’lik kişi başına bitkisel üretim değerinden daha yüksek olarak gerçekleşti.

(İHA)

Share