logo

Umurlu’da zeytinyağı müzesi kuruluyor

Kuşadası Rehberler Derneği (KURED) ve Aydın Ticaret Odası, il turizmine ivme kazandıracak ‘Zeytinyağı Müze ve Fabrikası’nı hayata geçirmek için el ele verdi. Umurlu’daki mülkü Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne atıl durumdaki eski usul fabri kada incelemelerde bulu nan Aydın Ticaret Odası Tu rizm Komisyonu, KURED ve Vakıflar Aydın Bölge Mü dürlüğü yetkilileri, proje nin hayata geçirilmesiyle Aydın’ın turizmde büyük bir hamle yapacağının altını çizdiler.
Aydın Ticaret Odası Yö netim Kurulu Üyesi ve Tu rizm Komisyonu Başkanı Okan Ünlü ile birlikte fab rikayı gezen KURED Baş kanı Ali Karapınar,Aydın Ti caret Odası ile ortaklaşa bir dizi proje üzerinde ça lıştıklarını, zeytinyağı mü ze-fabrikasının da bunlar dan biri olduğunu söyledi. Zeytine ve zeytinyağının merkezi Aydın’da bir zeytinyağı fabrikası müzesi kazandırmak için birkaç aydır temas larda bulunduklarını hatırlatan Karapınar,”Müzeyi önce Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar Beldesi’nde kurmak üzere harekete geçtik. Ancak oradaki eski fabrikanın özel mülkiyet olmasından kaynaklanan sorunlarla karşılaştık. Belediye’nin sorunları çözememesi üzerine yeni arayışlara girdik. Tam o dönemde Aydın Ticaret Odası Turizm Komisyonu bir dizi proje üzerinde bizle bir likte çalışmak istediğini bildirince severek kabul ettik. Aydın İli’nde turizme ivme kazandıracak birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. Bu da onlardan biri” dedi. Eski yağ hanede KURED ve AYTO Turizm Komisyonu Başkanları ile birlikte incelemelerde bulunan Vakıflar Aydın Bölge Müdür Yardımcısi Kemal Uçarat da tesisin aslına uygun şekilde onarılarak işletilmesinin önemine değinerek, eski usulde üretilecek hakiki sızma zeytinyağının uluslararası yarışmalarda Aydın’a derece kazandıracak kalitede bir ürün olacağını söyledi.
(İHA)

Share