logo

" Ekim, 2015 " Tarihindeki Haberler

 • OY KULLANABİLİYORKEN, KULLANIN

  31 Ekim 2015 Yazarlar

  Yıl 1789. Fran­sız halkı yıl­lar­dır çek­tik­le­ri baskı, zulüm, se­fa­let ve fa­kir­li­ğe “Artık yeter!” demiş, Fran­sa Kralı'nın sa­ra­yı­nı ba­sa­rak kralı taht­tan in­dir­miş ve Av­ru­pa'da ilk defa de­mok­ra­si­yi ve cum­hu­ri­...
 • YAN GELİP YATMAYALIM!

  31 Ekim 2015 Yazarlar

  Bazı si­ya­si­le­ri­mi­zin sık sık kul­lan­dık­la­rı bir söz­cük var­dır; “YAN GELİP YAT­MAK.” Tüm ül­ke­ler­de yurt­taş­la­rın üzer­le­ri­ne düşen gö­rev­ler var­dır ve o gö­rev­ler va­tan­daş­la­ra ya...
 • EFELER KENTİNİ KURTARACAK YOK MU?

  30 Ekim 2015 Yazarlar

  Aydın ili­nin “Bü­tün­şe­hir” ol­ma­sın­dan sonra Efe­ler adını alan Aydın kent mer­ke­zi, kent­leş­me adına iyi örnek sa­yı­la­bi­lecek şe­kil­de ge­liş­mi­yor. Yak­la­şık 3-5 yıl önce hız­la­nan ve adeta bir “in­şa­at fur­ya&sh...
 • SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU´NA AÇIK MEKTUP

  30 Ekim 2015 Yazarlar

  De­ğer­li baş­ka­nı­mız;  Bir çok defa te­le­fon­la size ulaş­mak is­te­dim, üzü­le­rek be­lir­ti­rim ki ula­şa­ma­dım. Bu tu­tu­mu­nu­zu, iyi bil­di­ğim EL ÇİZGİLERİNİZE bağ­la­dım. O ne­den­le­de açık mek­tup yaz­...
 • DÜZELTME İLANI

  30 Ekim 2015 Resmî İlanlar

  2015/145874 İhale Kayıt Numaralı Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2 adet Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 3 adet Sürücülü Yakıt Hariç Araç Kiralama İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu Kanununun 19 uncu maddesine göre ihale edilecektir denilerek 27.10.2015 tarihinde Müc...
 • KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR. HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

  30 Ekim 2015 Resmî İlanlar

  AYDIN HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ YILI İÇİN 90 TON KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI % 0.1 GEÇEN ANCAK % 1 GEÇMEYEN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası&...
 • NİCE 92 YILLARA

  29 Ekim 2015 Yazarlar

  Bugün, va­ta­nı işgal edil­miş bir mil­le­tin, bin­bir çile, bin­bir fe­da­kâr­lık ve bin­ler­ce şehit ka­nıy­la kül­le­rin­den ye­ni­den doğ­du­ğu, dün­ya­yı dize ge­ti­re­rek Ana­do­lu'da son Türk dev­le­ti­ni kur­...
 • CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!..

  29 Ekim 2015 Yazarlar

  Cum­hu­ri­ye­tin İla­nı­nın 92´nci yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz. Cum­hu­ri­yet, büyük Türk Ulusu´na öz­gür­lü­ğü­nü ver­miş ve bu­gün­kü Or­ta­do­ğu ulus­la­rı­nın du­rum­l...
 • AYDIN YENİLİK PLATFORMU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

  29 Ekim 2015 Eğitim

  Aydın’da 2012 yılından bu yana yürütülen İl Yenilik Platformu, 42 ay süren çalışmalarını kapanış toplantısıyla tamamlandı. Yürütme Kurulu Başkanlığı Aydın Valiliği, Yürütücülüğü Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) yaptığı TÜBİTAK Bilimsel ve Teknoloji Ağları ve Platformları Kurma Gi...
 • EFELER BELEDİYESİ 25 YILLIK SORUNU ÇÖZÜYOR

  29 Ekim 2015 Aydın

  Efeler Belediyesi, Umurlu Sanayi Sitesi'nin 25 yıllık sorununu çözmek için kolları sıvadı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Umurlu Sanayi Sitesi'nin kangrene dönüşen 25 yıllık sorununa el attı. Efeler Belediyesi Umurlu Sanayi Sitesi'nin yollarını yapıp, site girişine tak koyarak sanayicinin sorununa son verecek. 1500 metre ...
 • AYDIN’DA CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 92. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

  29 Ekim 2015 Aydın

  Aydın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 92. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Aydın’da dün çelenk koyma töreniyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 92. yıl dönümü kutlamaları, bu sabah Vali Erol Ayyıldız’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam...
 • FABRİKA’DA GENEL MÜDÜR, OKULDA HİZMETLİ VE ÇÖPÇÜ

  29 Ekim 2015 Aydın

  Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet’in kuruluşunun 92. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, en anlamlı kutlama Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Aydın’da bulunan ve dünyanın çeşitli ülkeleri ihracat yapan OKT Trailer Firması’nın Genel Müdürü Hakan Maraş, anlamına uygun ...