logo

Güvencemiz

– Yekta Güngör Özden – Sözcü – 29.06.2013 – 

Ulusal Kurtuluş Savaşı ile yurdumuzu kurtarıp bağımsızlığımızı kazanınca “Sonsuza değin bağımsız yaşama” ilkemizi, gençliğe güven anlayışıyla güçlü tutarak, ulusal varlığımızı yaşatma istenciyle güvenceye almış olduk. Büyük Atatürk’ün gençlikle ilgili özdeyiş niteliğindeki anlamlı ve güzel sözleri, özellikle her yaştan gence yönelik Gençliğe Sesleniş’i ve Bursa Konuşması tarihsel emanetin ölçülmez değerini daha iyi ortaya koymaktadır.

Günümüz koşullarında siyasal çalkalanmaların yarattığı karamsarlığın ve umutsuzluğun, gençliğin demokratik direnişleriyle aydınlığa dönüştüğü kıvancını duymaktayız. Yönetimin devlet gücünü kötüye kullanarak uyguladığı şiddete karşın hiçbir örgütün içinde ve etkisinde olmadan kendiliğinden oluşan platformun barışçıl ve uygar tutumu yarına ilişkin endişeleri azaltmış, umutları güçlendirmiştir.
Çocuklarının tutum ve davranışlarından, eğitim düzenindeki boşluk ve bozukluklardan yakınan aileler de genel gidişin olumsuzluğuyla duydukları üzüntüyü gidermeye başlamışlardır. Durumun anlamını yeterince değerlendiremeyen siyaset adamları, özellikle iktidar kesimi ve yandaşları, gençleri yalanlarla suçlamak, doğru bildiklerini yapmaktan vazgeçirmek, bölmek ve etkisiz kılmak için aldatmalara, oyunlara, baskılara ve tehditlere başvurmaktan çekinmemişlerdir.
Ne var ki Türk Gençliği terbiyesi, ulusal varlıklar ve değerlerle ilkelere ilişkin güçlü bilinciyle hukuk dışına çıkmadan, demokratik çizgiyi aşmadan, saldırılara saldırıyla yanıt vermeden onurlu duruşuyla beğeni toplamıştır. Ulusumuz, gençliğiyle haklı olarak övünmektedir. Anarşi ve terörü dışlayıp, birlik ve dayanışmayı yeğleyerek katlandıkları özveri tüm dünyanın ilgisini çeken yürekli bir duruş olarak tarihte gereken yerini alacaktır. ATATÜRK’ün Gençliğe Sesleniş’i ile Bursa Söylevi, Türk Gençliği’nin esin kaynağı, görev çizelgesidir.

Bilimin sesi en yararlı ses

Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin 2012-2013 öğretim yılını başarıyla tamamlayıp eğitimini bitiren öğrenciler için düzenlediği diploma törenlerinde yansıyan, Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine bağlılık sözleri ve gösterileri göz yaşartıcı bir görkemle sergilenmiştir. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Çakar İLHAN’ın öğrencilere sorumluluklarını anlatırken vurguladığı “Atatürk emaneti ve sorumluluğu” ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU’nun son olayları kapsayan anlamlı ve etkin konuşmasıyla açıkladığı gençliğe güveni örnek belirtiler olarak karşılanmıştır. Bilimin sesi en etkili, en yararlı sestir.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK ile Prof. Ayhan ELMALI’nın konuşmaları da üniversitelerin bakış açılarındaki yeniliği, özlenen çağdaş yaklaşımı, gençliğe yönelik yaklaşım sıcaklığıyla ülke sorunlarına ilgiyi doyurucu biçimde yansıtmıştır.
Burada Büyük ATATÜRK’ün sözlerini bir kez daha anımsatmayı yararlı buluyoruz: “Büyük davamız, en uygar ve en varlıklı ulus olarak varlığımızı yükseltmektedir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde köklü bir devrim yapmış olan Büyük Türk Ulusu’nun dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için düşünce ve davranışı birlikte yürütmek zorundayız. Bu girişimde başarı, ancak hukuksal bir planla ve akılcı yolda çalışmakla olanaklıdır.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tümüyle modern, tüm anlam ve biçimiyle olgun bir topluluk durumuna getirmektir. Devrimimizin asıl amacı budur.”

Diploma törenlerinde yüksek öğrenim gençliğimiz Atatürk’e ve ilkelerine bağlılığını vurgulamıştır. Gerçekdışı suçlamalar, amaçlı düzenlenmiş CD’lerle, zorbalığa övgülerle bir yere varılamaz. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun ATILGAN’ın dediği gibi “Gençliğin tutumu ışıtan ve ısıtan bir güneş gibi.” Savcılıkların tartışılan tutuklamayı red ve takipsizlik kararlarına karşın geleceğe umutla bakmak ve geleceğimizin güvencesi Türk Gençliği’ne güvenmek, ulusal esenliğimizin koşulu olmuştur.

Unutulmaz bir örnek

Zamanının en büyük öğrenci kuruluşu Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nun (TMTF)1950 yöneticileri gericilik olayları nedeniyle “Baba Neslini İkaz” başlıklı bir açıklama yapmışlar, ayrıca iktidarın “Size ne oluyor, biz varız” uyarısına “Atatürk, Cumhuriyeti, Menderes Hükümeti’ne değil, Türk Gençliği’ne emanet etti” yanıtını vermişlerdi. O günün gençliği, bugünün babaları. Bu sıfatla bugünün gençliğinin arkasında olduklarını kıvanç duyarak belirtiyorlar.

(Derleme)

Share