logo

Dünya Basınından Seçmeler

– Sözcü – 05.06.2013 –

STUTTGARTER ZEİTUNG: Erdo­ğan, bir zamanlar Fatih Sultan Meh­met'in Topkapı Sarayı ve Sultan Ahmet'in Sultanahmet Camii ile yaptığı gibi kendisini ölümsüzleştirmek istiyor. Başbakan Erdoğan ateşle oynuyor.

FINANCIAL TIMES: Sekiz general­den biri, cezaevinde çürüyor. Ancak Başbakan, son savaşı yapan bir general gibi davranıyor. Bir kurban gibi hareket etmekten vazgeçip devlet adamı gibi davransın. Türkiye'nin Başbakanı'nın çoğulculukla bir sorunu var.

DEBKA: Erdoğan iktidarındaki çat­laklar, Washington'u sarsıyor. Türki­ye'ye yayılan azgın kargaşanın hedefi olan Başbakan Tayyip Erdoğan, aynı za­manda Başkan Barack Obama'nın Müs­lüman dünyasında başlıca müttefiki.

THE GUARDIAN: Küçük ve barışçı bir kampanya nasıl oldu da birkaç gün içinde Türkiye'nin yarısını içine alan ulusal bir protestoya dönüştü? Başba­kan Tayyip Erdoğan'ın bunu görebil­mesi için kesinlikle dönüp kendisine bakması gerekiyor.

USA TODAY: Ayyaşlar, aşırı uçlar, yabancı ajanları ve hatta Twitter. Tür­kiye Başbakanı Türkiye'de toplumun önemli bir bölümünü saran şiddet olayları için kendisiyle partisinden başka herkesi suçluyor. Başbakan hiç sağduyulu davranmıyor.

TIMES: Ayaklanma hâlâ siyasi söyle­me renk katıyor ve değişim umutlarını artırıyor. Şimdi Türkler ağaçların kesil­mesini önlemek için tekrar sokağa çıktı­lar. Ama aslında modern sultan Erdo­ğan'a karşı öfkeliler. Erdoğan, devlet adamı gibi hareket etmeli.

BBC: Üçte birlik bir bölümü şehirli yoksul diyebileceğimiz kesimden, fut­bol taraftarları, formalarıyla gelmiş er­kekler mesela… Diğer üçte ikilik kesimse, kesinlikle iyi eğitimli ve orta sı­nıf… Ve hepsinden 'Erdoğan gitmeli' sözünü duyuyorsunuz.

BM: Türk Hükümeti'ni, barışçıl gös­teri özgürlüğüne saygıyı sağlamaya, protestocuları da gösterilerin barışçıl kalmasını sağlamaya çağırıyoruz. Gös­tericilere aşırı güç uygulandığı yönün­deki bilgilerden kaygı duyuyoruz.

(Derleme)

Share